Депутатите от ГЕРБ предлагат промяна в срока за прехвърляне на парите за втора пенсия от частните пенсионноосигурителни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ).

В момента това право може да се реализира до пет години преди пенсиониране. 

В периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички, които са пропуснали 5-годишния срок за прехвърляне на парите си за втора пенсия от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд (УПФ) към НОИ и имат желание ще могат да го направят. Това предвиждат предложения на Министерството на труда и социалната политика за промени в Кодекса за социално осигуряване.

В този период, хората, на които вече е отпусната пенсия, без да са успели да променят осигуряването си ще могат да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент.

Предлага се още:

  • От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. хората да имат тази възможност - не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсиониране.
  • От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от 2 години преди възрастта им за пенсиониране.
  • От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 години преди възрастта им за пенсиониране.
  • От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им за пенсиониране.
  • След 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им за пенсиониране.

 Коефициентът на редукция 

Що се отнася до коефициента на редукция - той също ще претърпи съществени промени. Стойността му ще падне под 10%, при сегашни нива между 20 и 28 процента. Като през 2037-а условията на пенсиониране трябва да бъдат изравнени - тогава коефициентът с въвеждане на проггерсивна скала ще бъде 24-25%, по думите на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. 

При определяне на редукцията на индивидуалния коефициент ще бъде отчетен трансферът от държавния бюджет в размер 12% за периода от 2009 до 2015 г., включително. Освен това при определянето на размера на намалението на индивидуалния коефициент ще се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд.

Всички пенсии, отпуснати с намален индивидуален коефициент, трябва да бъдат преизчислени. Така индивидуалният коефициент ще се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му ще се прилага новата редукция, ако това е по-благоприятно за пенсионера.

Тази поправка е нужна, за да пресече общественото недоволство от очакваното орязване на пенсиите от солидарния стълб. Изчисленията сочат, че ако не бъдат взети мерки бъдещите пенсионери, които ще получават и втора пенсия - от частния пенсионен фонд бъдат ощетени. От пенсионноосигурителните компании отдавана алармират, че натрупаните суми по партидите все още не са големи и не се очакват високи пенсии.