Със 156 лв. се е увеличила издръжката за месеца на едно тричленно семейство с дете до 14 години в края на миналата година. За да изкара месеца, са му необходими 2588 лева, сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за четвъртото тримесечие на 2023 г., представени от президента на синдиката Пламен Димитров. Данните са в сравнение с необходимите суми през 2022 г.

Необходимият "чист" доход" пък за издръжката на един работещ човек са 1438 лева, ако той живее сам. За него необходимата сума нараства за една година с 87 лева. Доходът, необходим за издръжка, нараства с 0,8% на тримесечна база и с 6,4% на годишна база, каза Димитров.

От синдиката предупредиха, че над 1,6 милион българи получават възнаграждение под необходимото за месечна издръжка.

"Малко под 2/3 - точното число е 64,3% - от всички работещи осигурени лица, по-точно работещи на трудово-служебно правоотношение, всъщност получават средства, които не достигат заплатата за издръжка. Или 1 млн. от лицата са с трудови възнаграждения до 1000 лв., посочи той", каза Димитров.

Синдикалистът отбеляза и положителна тенденция, която сочи, че около 60 хил. души по-малко, спрямо миналата година, са хората, които работят и не получават заплата, необходима за издръжка. От 32,5% на 35,7% се покачва процентът на тези, които са над заплатата за издръжка, обясни Пламен Димитров.

"Общата картина е позитивна, всички показатели го показват, независимо от движението на цените и ръста на инфлацията. Макар и позитивната тенденция, която ние отчитаме, тя е много бавна и слаба", подчерта лидерът на КНСБ.