КНСБ настоява средната работна заплата да стане 2450 -2560 лева през 2025 г., а минималната - 1239 лева, съобщи лидерът на синдиката Пламен Димитров на онлайн пресконференция. По предварителни данни на НСИ средната брутна месечна заплата за 2020 г. е 1468 лева. Минималната заплата за 2021 г. е 650 лева.

Синдикатът представи вижданията си и за увеличаване на различните видове обезщетения.

Идеята за средната работна заплата е тя да расте ежегодно поне с 12,5 процента, а минималната - с поне 17,5 процента. Това включва и 10 процента ежегоден ръст в бюджетните системи и 15 процента ръст на заплатите във всички агенции, които работят на терен.

Искането е на фона на допускания, че брутният продукт ще расте в реално изражение ежегодно с не по-малко от 3,5 процента, като номиналният ще надмине 5 процента, а инфлацията ще е около 2 процента средногодишно. При този сценарий БВП още тази година приближава 125 милиарда лева.

От синдиката са изчислили, че това ще струва на бюджета около 1-1.2 млрд. лева на година.

КНСБ също така предлага средното дневно обезщетение за безработица да нарасне от 26 лв. на ден на 70 лв. на ден до 2025 година (от 573 лв. месечно на 1 477 лв. месечно в края на периода). Това представлява ръст от 257 на сто за период от 4 години. За тази цел ще бъдат необходими общо средства в размер на около 1 млрд. лв. допълнително за периода до 2025 г, каза изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева.

Минималното обезщетение за безработица до 2025 г. трябва да нарасне от 264 лв., колкото е в момента на месец (12 лв. на ден), до сума, която да е равна на 60 на сто от установената минимална работна заплата за страната. Това означава, че към 2025 г. размерът на минималното обезщетение за безработица трябва да бъде - 743 лв. на месец (35 лв. на ден). Разходът за тази политика трябва да нарасне от 66,5 млн. лв. до 188 млн. лв. до края на периода (общ прираст за целия период - 127 млн. лв.).

Подобен ръст трябва да претърпят и разходите за обезщетение за отглеждане на малко дете до 2 г. възраст, което за да запази сегашното съотношение към минималната работна заплата за страната, но към предлаганите от КНСБ нива, следва да бъде почти удвоено като размер - от 380 лв. да стане 730 лв., а разходът за него да нарасне съответно от 230 млн. лв. в настоящата година до 442 млн. лв. през 2026 г. Така общите разходи трябва да нараснат с 212 млн. лв. до края на периода, са изчислили от КНСБ.

Събирайки необходимите допълнително средства за ръст на обезщетенията за безработица и ръст на обезщетението за отглеждане на дете до 2 г., ще са необходими допълнително 1,34 млрд. лв., сочат анализите на синдиката.

От КНСБ припомнят, че допълнителните средства за целия период по функция "Социални помощи и обезщетения", е в размер на 2,3 млрд. лв.

Исканията на синдиката са заложени в негов меморандум за социално-икономическото развитие на България за 2021-2025 г. Меморандумът залага приоритети в пет ключови области за развитието на страната. Документът ще е предмет на обсъждане при предстоящи срещи на синдикалната организация с политическите партии преди изборите. Срещите ще започнат още през следващата седмица.