Европейската комисия прие пакета Адаптиране към 55, който представлява 12 законопроекта, предназначени да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Наред с други неща, пакетът облага с нови данъци горивото за самолети, въвежда трансграничен данък върху въглеродните емисии при вноса на желязо и стомана, цимент, торове, алуминий и електроенергия, произведени извън ЕС.

Създава се и система за търговия с въглеродни емисии за автомобилния транспорт и строителния сектор, затяга се съществуващата система за търговия с емисии на ЕС (EU ETS) и се разширява до корабоплаването.

Промените ще доведат до сериозно обновяване на европейския пейзаж за търговия с емисии, показва анализът на въздействието на пакета от мерки върху европейската промишленост, направен от Себастиан Рилинг, анализатор за пазарите на енергия и въглеродни емисии в ЕС в консултантската компания Independent Commodity Intelligence Services (ICIS),

Предложението обхваща всички аспекти на съществуващата система, включително общия размер на квотите, доставяни на пазара и какъв е техния "таван", разпределението на безплатни сертификати и функционирането на резерва за стабилност на пазара.

При липса на каквито и да е промени в предложения пакет, ICIS очаква цените на ЕС в схемата за търговия да достигнат около 90 евро за тон CO2 до 2030 г. "По-сериозно увеличение на цените се очаква по-специално през втората половина на десетилетието, когато предложените реформи за безплатно разпределение ще започнат да имат реален ефект", смята Рилинг.

Сегашната цена на емисиите е около 50 евро за тон. Само преди половин година СО2 емисиите бяха около 25-30 евро за тон, което кара други специалисти да смятат, че нивата им могат да се покачат и до 100 евро на тон много преди 2030 г.

Подобни високи нива, обаче, може да накарат редица бизнеси да променят стратегиите си или дори да преустановят работа.

Според прогноза на екипа на ICIS, това увеличение на цените може да доведе до това, че сектори, обхванати от трансграничния въглероден данък, ще се сблъскват с нови разходи за емисиите между 2026 и 2030 г., което ще им струва с 32,9 милиарда евро повече в сравнение с липсата на поетапно премахване на безплатното разпределение.

Поради това участниците в схемата за търговия все повече ще се стремят да покрият излагането си на нестабилни цени на CO2, като се насочат към активна стратегия за търговия с емисии, добави той.

3e-news.net