Проектът на ревизираната схема на ЕС за търговия с въглеродни емисии потвърждава намерението на Европейската комисия да затегне ограничението върху вредните емисии от промишлеността и да разшири търговията с въглеродни квоти, за да обхванат корабоплаването, както и автомобилния транспорт и горивата за отопление. Това става ясно от черновата на документа, който бе публикуван от Euractiv на 1 юли.

Ревизираната Схема за търговия с емисии (СТЕ) ще бъде съществена част от по-широк пакет от дванадесет закони на ЕС в областта на енергетиката и климата, които Европейската комисия ще внесе на 14 юли. Схемата е основната политика, подкрепяща целта на общността за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. - цел, залегнала в наскоро приетия Европейски климатичен закон, припомня изданието.

"СТЕ е основен инструмент за подпомагане на ЕС да постигне увеличената цел за 2030 г.", се казва в проектопредложението. Заместник-председателят на ЕК по въпросите на климата Франс Тимерманс заяви, че политиката за квотите за мръсен въздух е успешна, тъй като поставя цена на въглеродните емисии от енергийния сектор и промишлеността. "Така че това е огромен стимулиращ инструмент и е ясно, че трябва да го разширим", обяснява той.

Важен момент от предложената от Комисията реформа е "еднократна корекция в посока надолу" на общото ограничение на въглеродните емисии в сектори, обхванати от схемата. Предишната СТЕ бе възпирана от развитие заради постоянното преразпределение на разрешителни за замърсяване, разпределени на промишлеността, което понижи цените на въглерода и ги запази под 10 евро на тон в продължение на много години. Последвалите реформи на Схемата оттогава повишиха цената на емисиите, която през последните месеци достигна 50 евро, а това оскъпява промишлеността и им дава стимул да инвестират в нисковъглеродни технологии.

Коефициент на линейно намаляване

Брюксел изглежда решен да избегне повтарянето на същата грешка, като в проекторевизията се казва, че "общото количество квоти ("таван") ще намалява с нарастващи годишни темпове" в съответствие с по-амбициозната цел на ЕС за климата до 2030 г.

Този "увеличен линеен коефициент на редукция" все още не е уточнен, което сигнализира за вероятно засилване на политическия пазарлък в рамките на Европейската комисия, преди изпълнителната власт на ЕС да приеме предложената реформа на 14 юли, коментира Euractiv.

"Страхувам се, че това ще бъде решение в последния момент", каза Агнесе Руджеро от Carbon Market Watch, сдружение за екологични инициативи, специализирано в ценовите политики за въглеродните емисии.

Линейният коефициент на намаляване определя колко бързо емисиите в СТЕ намаляват всяка година. В периода между 2013 и 2020 г. той беше определен на 1,74%. "Искаме еднократно намаляване с 450 милиона квоти за емисии и увеличаване на линейния коефициент на понижаване до 3,1% на годишна база, считано от 2023 г.", каза Руджеро. "Това е много важна част от реформата" и ключово искане от екологичните групи", обясни тя.

Разширяване на СТЕ при морския транспорт, сградите и горивата за отопление

В сегашния си вид схемата определя цена за всеки тон CO2, емитиран от електроенергийния сектор, полети в рамките на ЕС, както и при големите енергоемки индустрии, като стоманената и химическата. Сега Комисията иска да разшири схемата, така че да обхване морския и автомобилния транспорт, както и емисиите от сградите, които ще бъдат третирани в "допълнителна система за търговия с емисии".

"Идеята за новите сектори, които обхващат само сгради и автомобилен транспорт, има ясни ползи по отношение на икономическата ефективност в сравнение с разширяване на изгарянето на всички изкопаеми горива", се казва в обобщение на анализа на разходите и ползите, придружаващ предложението на ЕК. "Много домове все още се отопляват с остарели системи, които използват замърсяващи изкопаеми горива като въглища и нефт", пише Комисията, обосновавайки разширяването на схемата при сградите.

Що се отнася до емисиите от корабоплаването, "предпочитаният вариант би бил интегрирането на сектора на морския транспорт в съществуващата СТЕ на ЕС", се казва в проекта на документ. Според проектопредложението "поне 50%" от приходите, генерирани от СТЕ за транспорт и сгради, ще трябва да бъдат преразпределени към домакинствата с ниски доходи. Страните от ЕС обаче са свободни да решават как да използват парите, генерирани от схемата, без гаранции, че бедните домакинства ще получат подкрепа както за своите нужди за отопление, така и за транспорт. "Не е необходимо да се стига винаги до саниране например", каза Брук Райли, лобист при производителя на изолация Rockwool. "Като домакинство с ниски доходи, вие сте сигурни в ценообразуването, но възможността за подкрепа все още не е сигурна", каза той. "Политически е много рисковано, ако хората се чувстват в капан от по-високите цени. Изводът е, че домакинствата трябва да получат финансова и техническа подкрепа, за да реагират на ценовия сигнал и да обновяват жилищата си", смята Райли.

Разширяването на СТЕ върху автомобилния транспорт и сградите е противоречиво, като Полша предупреждава за социалното въздействие на потенциалното покачване на горивата за отопление и транспортните горива, което се очаква да засегне непропорционално много бедните. "Изглежда, че Комисията прави избора за данъчно облагане на по-бедните домакинства", каза Адам Гибурже-Чевертински, полски държавен заместник-секретар по климата и околната среда.

Паскал Канфин, френски евродепутат, който председателства комисията по околна среда на Европейския парламент, също предупреди Комисията срещу този ход, като заяви, че носи огромен политически риск и няма ясноти по отношение на намаляването на емисиите.

"Не правете грешката да разширите пазара на въглерод към горивата за отопление и транспорт. Преживяхме го във Франция, даде ни жълтите жилетки ", предупреди Канфин.

3е-news.net