След спад с около 1% през 2020 година, търсенето на електроенергия в света през 2021 г. ще се увеличи с 5%, а през 2022 г. - с 4%. Прогнозата е от новия си доклад за пазара на електроенергия за месец юли на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

"По-голяма част от нарастващото търсене ще се пада на страните от Азиатско-Тихоокеанския регион и в частност на Китай и Индия. В същото време от МАЕ отбелязват, че почти половината от очаквания ръст с 5% през тази година ще се дължи на производството на електроенергия от изкопаеми горива, което заплашва въглеродните емисии (CO2) да нараснат и да достигнат до рекордни нива през 2022 г.

Въпреки че възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) се увеличават, това не е достатъчно за задоволяване на търсенето на електроенергия в периода на възстановяване през тази година. От своя страна, това води до рязко увеличение на използването на въглищата, което е риск за скок през следващата година на СО2-емсиите от електроенергийния сектор, смятат експертите от МАЕ.

3e-news.net

В същото време те отбелязват, че в резултат на сегашните политики и икономически тенденции, производството на електроенергия от ВЕИ (хидроенергия, вятърни и слънчеви мощности) е на път да постигне най-значителен ръст през следващите две години - с 8% през 2021 г. и с над 6 % през 2022 г. Въпреки това, ВЕИ ще могат да задоволят само половината от прогнозираното увеличение на търсенето на електроенергия в глобален мащаб през настоящата и следващата години.

Около 45% от повишеното търсене на електричество през 2021 г. и 40% през 2022 г. ще трябва да бъде покрито от производството на електроенергия, базирано на изкопаемите горива. Останалата част от производството ще се дължи на ядрената енергетика. В резултат на това се очаква въглеродните емисии от електроенергийния сектор, при които през 2019 г. и 2020 г. бе отчетен спад, да се повишат с 3,5% през 2021 г. и с 2,5% през 2022 година, което експертите от МАЕ окачествяват като "рекорд за всички времена".

"Възобновяемата енергия нараства с впечатляващи темпове в много части на света, но все още не е там, където трябва да бъде, за постигането на нетни нулеви емисии до средата на века", казва Кейсуке Садамори, директор на МАЕ за енергийни пазари и сигурност. "С възстановяването на икономиките наблюдаваме скок в производството на електроенергия от изкопаеми горива. За да преминем към траекторията на устойчивост, трябва масово да увеличим инвестициите в технологии за чиста енергия - особено възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.", допълва експертът от МАЕ.

Според Пътната карта за нулеви емисии до 2050 г. (Roadmap to Net Zero by 2050), почти три четвърти от намаляването на глобалните емисии трябва да бъде осъществено в електроенергийния сектор през периода 2020 - 2025 години. За да се случи това понижение, е необходимо производството на електроенергия от въглища да спада с над 6 % на година.