До края на месец март външните задължения на Китай са нараснали с 4,6% в сравнение с декември 2018 г. и са 5,43 трилиона долара, съобщиха от Държавното валутно управление.

Преките чуждестранни инвестиции са се увеличили с 3,7%, или 101.2 милиарда, докато китайските ценни книжа, притежавани от чуждестранни инвеститори, са скочили с 14,5%, или 159,3 милиарда долара, посочва Радио "Китай".

Външните финансови активи на Китай възлизат на 7,38 трилиона долара, което е с 0,8% повече от миналата година, като изходящите преки инвестиции и инвестициите в ценни книжа се покачват съответно с 1,5% и 9,6%.

Междувременно външните нетни активи на страната са спаднали с 8,4% - до 1,95 трилиона долара в сравнение с края на 2018 г.

Говорителката на Държавното валутно управление Уан Чунин обясни спада с колебанията в цените на акциите в континентален Китай и на фондовите пазари в Хонконг през първото тримесечие (Q1), което доведе до увеличаване на пасивите при инвестиции в ценни книжа.

Като цяло, мащабът на резервните активи на Китай продължи да е на първо място в света със стабилен ръст на различните видове чуждестранни инвестиции, каза Уан.

Вчера от Държавното валутно управление коригираха също данните за излишъка по текущата сметка през първото тримесечие от 58,6 на 49 милиарда долара. Излишъкът в търговията със стоки през първото тримесечие също бе леко коригиран от 94,5 на 94,7 милиарда долара.