През периода януари - юни 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 26 059.0 млн. лв., което е с 8.0% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

През юни 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 309.9 млн. лв. и намалява със 7.2% спрямо същия месец на предходната година.

Графика: НСИ

НСИ уточнява, че изменението в стойностния обем е по текущи цени.

През периода януари - юни 2020 г.общо в страната са внесени стоки на стойност 28 184.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 11.7% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

През юни 2020 г. общият внос на стоки намалява с 6.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 771.5 млн. лева.

Графика: НСИ

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юни 2020 г. и е на стойност 2 125.9 млн. лева.

През юни 2020 г.общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 461.6 млн. лева.

Таблица: НСИ

Как се е променила търговията с ЕС

През периода януари-май 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 14 237.7 млн. лева. Водещите търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.9% от износа за държавите-членки на ЕС.

През май 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 17.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 537.0 млн. лева.

През периода януари - май 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (39.3%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (36.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (44.4%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - май 2020 г. спада с 13.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 14 275.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През май 2020 г. вносът на стоки в България от държавите-членки на ЕС, намалява с 28.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 458.7 млн. лева.

Таблица: НСИ

При вноса на стоки в България от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари-май 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (16.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" - (55.6%)*. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - май 2020 г. е отрицателно и е на стойност 37.9 млн. лева.

*НСИ уточнява, че секторът включва следните раздели: сурови кожи; маслодайни семена и плодове; суров каучук; корк и дървен материал; дървесна маса и хартия или картон за рециклиране; текстилни влакна и техните отпадъци; естествени торовеи торове от животински или растителен произход и др.; метални руди и метални отпадъци; продукти от животински и растителен произход, некласифицирани другаде.

Как се развива стокообменът с трети страни

През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 8 890.3 млн. лева.

Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54.0% от износа за трети страни. През юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на1 378.9 млн. лева.

През периода януари - юни 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Храни и живи животни" (32.6%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" ( 29.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (52.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2020 г. намалява с 11.0% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 10 940.8 млн. лева (по цени CIF).

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юни 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 6.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 803.0 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" - (58.5%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (34.5%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (48.5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юни 2020 г. е отрицателно и е в размер на 2 050.5 млн. лева.

През юни 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 424.1 млн. лева.