Темпото на растеж на годишната инфлация в Европейския съюз се е забавила до 1,4 на сто през април спрямо 1,5 на сто през март, а в еврозоната - до 1,2 на сто спрямо 1,3 на сто, след ускоряване на показателя през март, сочат публикуваните днес данни на Евростат.

В България годишната инфлация се е забавила до 1,7 процента спрямо 1,9 на сто през март.

Най-слаба годишна инфлация е отчетена за миналия месец в Кипър (-0,3 на сто), в Ирландия (-0,1 на сто) и Португалия (0,3 на сто), а най-висока - в Румъния (4,3 на сто), Словакия (3,0 на сто), както и Естония (2,9 на сто).

През април най-голям принос за нарастването на показателя в еврозоната имат храните, алкохола и тютюневите изделия, следвани от услугите и енергията.

Равнището на инфлацията в еврозоната все още е далеч от целевите 2 процента, определени от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Инфлация малко под 2 процента на годишна основа е определяна от ЕЦБ като признак за добро състояние на икономиката, тъй като отговаря на дефиницията за стабилност на цените.