Съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов отправи искане към Европейската комисия за независим финансов анализ на измененията в концесионния договор за Летище "София".

В искането си до Генералната дирекция "Конкуренция": Пазари и дела V: транспорт, пощенски и други услуги, Иванов излага опасенията си, че предварителното становище на Комисията е било базирано на непълната информация, предоставена от българското правителство относно измененията в концесионния договор. Иванов отбелязва и обстоятелството, че съществува осезаема и необяснима разлика в отношението на държавата към оператора на други две български летища - Варна и Бургас, получили отсрочка от една година за концесионните си такси, сравнено с 10-те години, предвидени за летище "София".

"Всички тези обстоятелства пораждат сериозни опасения дали изискванията на правилата за конкуренция са спазени в случая с измененията в договора за концесията на Летище "София", се казва в писмото на Иванов до Европейската комисия.

 

В искането си до Генералната дирекция "Конкуренция": Пазари и дела V: транспорт, пощенски и други услуги, Христо Иванов излага опасенията си, че предварителното становище на Комисията е било базирано на непълната информация, предоставена от българското правителство относно измененията в концесионния договор.

Иванов отбелязва и обстоятелството, че съществува осезаема и необяснима разлика в отношението на държавата към оператора на други две български летища (Варна и Бургас), получили отсрочка от 1 година за концесионните си такси, сравнено с 10-те години, предвидени за Летище "София".

"Всички тези обстоятелства пораждат сериозни опасения дали изискванията на правилата за конкуренция на ЕС са спазени в случая с измененията в договора за концесията на Летище "София". Затова се обръщаме с любезно настояване службите на Комисията да предприемат обстоен преглед на случая, включително, но не само, като изискат финансов анализ и сравнение с решението за другите две български летища, направен от независим финансов консултант", се казва в писмото на Иванов до Европейската комисия.