Грешките при разходите от бюджета на ЕС са се увеличили значително през 2022 г., посочва в годишния си доклад Европейската сметна палата. Одиторите предупреждават и за растящия риск, свързан със заемите за финансиране на допълнителни нужди, като например за отговор на пандемията и военната агресия на Русия в Украйна, предаде кореспондентът на БНР в Брюксел Ангелина Пискова. 

Дългът на ЕС се е увеличил до 344,3 млрд. евро през 2022 г. спрямо 236,7 млрд. евро през 2021-ва. Одиторите посочват също, че завръщането на високата инфлация има съществено отражение върху бюджета. Въз основа на прогнозата на Европейската комисия за инфлацията, Европейската сметна палата изчислява, че бюджетът на ЕС може да загуби близо 10 % от покупателната си способност до 2023 г.

Бюджетът на ЕС е изложен на потенциални бъдещи задължения в края на 2022 г. в размер от 248,3 млрд. евро. Част от това увеличение се дължи на финансовата помощ на ЕС за Украйна, която е нараснала над два пъти през 2022 г. в сравнение с 2021 г. Одиторите отбелязват, че одобряването на допълнително подпомагане от 18 млрд. евро в края на 2022 г. ще увеличи значително тази експозиция за бюджетите на ЕС в бъдеще.

Разходите от бюджета на ЕС, които са 196 млрд. евро, са засегнати от значително по-високо ниво грешки - 4,2 % , като за сравнение те са били 3 на сто през за 2021 г. Одиторите считат две трети от одитираните разходи за високорискови и заключават, че 46,9 млрд. евро, изразходвани по Механизма за възстановяване и устойчивост, са засегнати от проблеми, свързани с редовността на разходите и слабости, установени в системите за контрол на страните-членки.

Установени са 14 случая на съмнения за измама, които са докладвани на Европейската служба за борба с измамите. Тя вече е започнала две разследвания. Шест от тях са докладвани и на Европейската прокуратура, която е започнала три разследвания.

При 11 от 13-те плащания на безвъзмездна помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост има проблеми с редовността, тъй като 15 от проверените 281 ключови етапи и цели не са били задоволително изпълнени или не са отговаряли на условията за допустимост. В резултат на това, шест от тези плащания са засегнати съществено от грешки.

Одиторите установиха и случаи на незадоволително формулирани мерки и свързани с тях ключови етапи или цели, както и проблеми с надеждността на информацията, която държавите членки включват в своите декларации за управлението.