В статията си "Рециклиране: България трябва да положи усилия", Агенцията за икономическо развитие на Германия Germany Trade & Invest (GTAI) предоставя информация за квотите на рециклиране до 2035 г., инвестициите, необходими за подобряване управлението на отпадъците, съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска камара в бюлетина си Bulgarien Aktuell.

България е задължена да спазва директивите на Европейския съюз (ЕС) и има за цел да удвои квотите на рециклиране на твърди битови отпадъци до 2035 г. Но в момента страната не постига своите цели. През 2020 г. градовете и общините са успели да рециклират само 38 на сто от генерираните в страната битови отпадъци, измерени като обем.

Градовете и общините инвестират в нови системи за отпадъци

За да се доближи до целта си, правителството прие пътна карта за управление на отпадъците през октомври 2021 г. Този план очертава мерки на стойност около 715 млн. евро, които България трябва да изпълни. Освен всичко друго, страната иска да гарантира, че домакинствата генерират по-малко отпадъци и да предприеме мерки за подобряване на квотите за рециклиране.

Нов закон изисква рециклирането на текстил и обувки

През февруари 2021 г. правителството прие нов Закон за управление на отпадъците. Той регулира третирането на текстил и обувки като материали, подлежащи на рециклиране. Производителите и търговците трябва да се регистрират в регистър за отпадъци най-късно до 2025 г.

Финансирането е налично

За подобряване на управлението на отпадъците са налични около 225 млн. евро от Кохезионния фонд по приоритет "Отпадъци" за периода на финансиране от ЕС 2014-2020 г. Средствата са част от 1,5 млрд. евро по Оперативна програма "Околна среда", от която до момента са усвоени 24 на сто от средствата. България има време до 2023 г. да усвои оставащите средства и да изпълни обявените проекти. В рамките на настоящата оперативна програма Околна среда 2021-2027 г. ще бъдат предоставени още 15 млн. евро по приоритет "Отпадъци".