Възобновяемите източници са осигурили 46 процента от произведената електроенергия в Германия през второто тримесечие на тази година, което е увеличение спрямо отчетените през същия период на миналата година 41 процента. Това се посочва в доклада на Федералната статистическа служба, публикуван днес и цитиран от ДПА.

Вятърната и слънчева енергия и други възобновяеми източници са генерирали 56 милиарда киловатчаса през периода, което е увеличение с 6,3 процента спрямо същия период на миналата година.

Преимуществата, които законът дава на възобновяемите източници на енергия, са благоприятствали електричеството, генерирано от тях, посочват статистиците.

Данните бяха публикувани, след като заседанието на правителството, продължило цяла нощ и целящо да начертае енергийна политика, ориентирана към опазване на климата, е на път да приключи. Очаква се по-късно днес да има информация за цените на емисиите и данъците върху изкопаемите горива.

Едновременно с това в германските градове се провеждат масови демонстрации, които са част от младежките протести в цял свят - "Петъци за бъдещето".

Въпреки нарасналия дял на възобновяемите източници въглищата си остават най-големият източник за производство на електроенергия, осигурявайки 29 процента през второто тримесечие.

Въглищата са следвани от вятърната енергия с 20 процента, слънчевата енергия с 13 процента и ядрената енергия с 12 процента.

През първото тримесечие на 2018 година въглищата са осигурили 37 процента от произведеното електричество.