Повече от 146 км от общо 182 км полоса от газовия интерконектор с Гърция са разчистени, а изпълнителите работят на пълни обороти, обясниха от проектната компания ICGB. Въпреки усложнената обстановка заради пандемията COVID-19, изграждането на газовата връзка между Гърция и България напредва, като са разнесени близо 104 км тръби на бъдещото съоръжение.

В момента приключват и доставките на последните количества линейни тръби, които са разпределени в общо пет лота. По четири от тях доставките вече са изцяло завършени, а доставките по последния лот 5 вече са стартирали на територията на България. Съхранението на тръбите се осъществява в общо четири складови бази близо до градовете Момчилград, Димитровград, Хасково и Комотини. Към момента дейностите по производството и доставките на линейните тръби се осъществяват в синхрон с договорения график за строителство на газопровода.

От проектната компания, която отговаря за реализацията на проекта, заявиха за 3e-news, че при реализацията на интерконектора се прилага нова социално-екологична система за управление (ESMS), която е разработена специално за IGB. Системата е тясно свързана с ангажиментите на проектната компания за устойчивост, опазване на околната среда, рекултивация на трасето на интерконектора, както и съхраняване на културно-историческото наследство. Първият независим одит на системата вече е успешно приключил, а в рамките на проекта са планирани още 9 одита в различните етапи на реализация и експлоатация на газопровода.

Добра скорост на заварките и полагането на тръбите

Изпълнението на ръчните и автоматичните заварки по протежението на газопровода напредва сериозно в последните месеци. Скоростта на автоматичните заварки се увеличава чувствително, което е индикатор за добрия синхрон на изпълнителите, а това позволява и по-бързо придвижване по графика за завършването на IGB.

От началото на месец октомври средният брой на автоматични заварки достигна 50 на ден и вече има над 73 км заварена линейна част. Главният изпълнител на строителните дейности AVAX вече е стартирал изкопните работи по траншеята, както и самото полагане на вече заварените участъци. На територията на двете държави има и положени над 18 км тръбопровод, който вече е в готовия изкоп и се засипва обратно. Преди полагането всички тръбни връзки се покриват със специални термосвиваеми маншони, а след това се провеждат тестове за непрекъснатост на изолацията. Така се осигурява допълнителна защита за газопровода и неговата успешна експлоатация.

3e-news.net