Европейската комисия представи днес предложение за равно заплащане на жените и мъжете за еднакъв труд, предаде БТА. Определят мерки за прозрачност в заплащането, сред които е въвеждането на задължение за големите дружества да съобщават разликите в заплащането на двата пола.

Комисията предлага да се подобрят средствата, с които работниците могат да предявяват правата си.

Ако предложенията на ЕК бъдат приети:

  • работодателите няма да имат право да питат търсещите работа за заплащането, което са получавали на предишната им работа;
  • работниците ще имат право на обезщетение за различно възнаграждение при заплащане на еднакъв труд;
  • работодателите да предоставят данни за първоначалното равнище на заплащане в съобщенията за свободно работно място или преди интервюто за назначаване;
  • работниците ще имат право да поискат информация за своята заплата от работодателя и за средните заплати в дружеството с разбивка по пол за служителите, които полагат еднакъв труд или труд с равна стойност;
  • работодателите с най-малко 250 работници ще трябва да разпространяват повече информация за заплатите, включително за разликите в заплащането на жените и мъжете в тяхната фирма. За вътрешни цели те трябва да предоставят данни за разликите в заплащането на жените и мъжете работници по видове, полагащи равен труд или труд с равна стойност.

И още...

Когато се установят разлики в заплатите от поне 5% и когато работодателят не може да обоснове несъответствията с обективни и неутрални спрямо пола причини, той ще трябва да преговаря с представителите на работниците. Работниците, които са били дискриминирани при заплащането, ще могат да получат обезщетение, включително пълно възстановяване на заплащането със задна дата и свързаните премии или плащания в натура.

Тежестта на доказване, че няма дискриминация при заплащането, под подразбиране, пада върху работодателя, а не върху работника, отбелязва ЕК. Държавите от ЕС следва да определят наказания за нарушения на правилото за равно заплащане, включително минимални глоби.

За да бъдат въведени, промените трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Ако бъдат приети, промените ще влязат в сила две години по-късно.