По магистралите почти не се строи, поради претенции на изпълнителите за цените на материалите и на ползваната техника. Затова работна група и други експерти до края на месеца ще подготвят становища по тези казуси и дали има нарушения на Закона за обществени поръчки. Това каза Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството, пред ресорната комисия в парламента, цитиран от БТА.

Вероятно договорите със строителните фирми ще бъдат прекратявани поради стопанска непоносимост* или заради неизпълнение на договорите. Фирмите са категорични, че не могат да работят по предишните цени и затова работят бавно и символично. Само един изпълнител е казал, че е готов да възстанови получените аванси за работа, каза министърът.

Във връзка с извършваните проверки на състоянието на пътищата Цеков каза, че намерението е да се защити обществения интерес, преди да са изтекли гаранционните срокове на обектите.

Тези проверки се правят в рамките на гаранционния срок на обектите и то на тези, на които този срок изтича скоро. Ако се наложи ще се правят допълнителни тестове за състоянието на пътищата. Може би не е най-удачно проверките да се правят през лятото, когато асфалтът е най-еластичен. Не оспорвам резултатите от проверките, направени от служебното правителство, но това няма значение, защото след изтичането на гаранционния срок държава не може да направи нищо друго, освен да ремонтира, коментира Цеков.

Партия ГЕРБ подготвя законодателна промяна, която да позволи в проверките да участват и представители на неправителствения сектор. Прави впечатление че проверките се правят през лятото, когато пътищата и асфалтът по тях е най-еластичен, посочи Младен Шишков, депутат от ГЕРБ-СДС.

Настимир Ананиев от ПП-ДБ попита дали АПИ има софтуерните кодове на ТОЛ системата. В разпоредбите на закона има ясни тестове, които разписват правата на интелектуалната собственост. Тоест всички авторски и сродни права трябва да са собственост на възложителя, включително и на изходния и програмен код, каза Андрей Цеков. Всички програми кодове са предадени през 2018 и 2019 г. на Радослав Миленов, началника на отдел в ТОЛ управлението. В АПИ обаче тези кодове не са открити и затова със случая се занимава ДАНС, отбеляза министър Цеков.

Цеков постави въпроса за липсващите кодове преди няколко дни, като предупреди, че липсата блокира наблюдението и контрола върху ТОЛ системата.

Има три вида софтуер към ТОЛ системата - един във фирмата, която го създава (КАПШ или "Капш Трафик Солюшънс"), вторият се получава от държавата, а третият е софтуер на трети лица - например счетоводни модули или други, посочи народния представител Гроздан Караджов, който е бивш регионален министър.

По думите на Караджов методиката за избор на изпълнители на ремонт на пътни съоръжения дава предимство на най-високите оферти, а не на най-ниските предложени цени.

*Стопанската непоносимост по смисъла на чл. 307 Търговския закон е основание за изменение или прекратяване на облигационната връзка, когато липсва съгласие на страните за това, а обективната икономическа ситуация при продължаването ѝ съобразно първоначалните условия, създава предпоставки за възникване на изключителна несправедливост в отношенията между страните, пише Lex.bg. В тези хипотези институтът на стопанската непоносимост се явява коректив на два от основните принципи на договорното право - този за договорната свобода (чл. 9 ЗЗД) и на принципа за обвързаността на страните от договора (чл. 20, ал. 1 ЗЗД).