Европейският съюз губи надпреварата за иновации, като по този начин се отказва от икономическото благосъстояние, както и от регулаторното и геополитическо си влияние. Това казва Жан Тирол, нобеловият лауреат по икономика и преподавател в Икономическата школа на Тулуза (Toulouse School of Economics). Мнението му е част от доклад на група, обединяваща икономисти от Франция, Германия и Италия, съобщи за БТА мюнхенския институт "Ифо" (Ifo).

В доклада се отправят критики към иновационната политика на ЕС и политиката по научноизследователска и развойна дейност в Европа, и се призовава за промени.

Според Тирол пълното отсъствие на европейски компании в групата на двадесетте най-големи технологични компании и най-големите стартъпи, е зловещо. ЕС инвестира твърде малко за изследователска и развойна дейност и се фокусира върху "средните" технологии, предупреждава още Тирол.

Президентът на "Ифо" Клеменс Фюст добавя: "Инвестициите в изследователската дейност на ЕС са съсредоточени в автомобилната индустрия и подобни сектори, докато Европа остава все по-назад в разрастващите се високотехнологични сектори като дигиталната икономика. Континентът е попаднал в технологичен капан".

"За да се обърне настоящата тенденция, докладът препоръчва ЕС да инвестира много повече в така наречените подривни иновации (които в даден момент превземат пазара на съществуваща и доминираща технология или продукт - бел. р.) и да подкрепя високотехнологични проекти с ниско ниво на технологична готовност (TRL)", казва Тирол.

"Също така управлението на програмата "Хоризонт Европа" трябва да бъде по-благоприятно за иновациите. ЕС трябва да намали политическия контрол върху научния избор, да включи повече водещи учени и да им даде повече свобода на действие и повече гъвкавост. Само тогава ЕС ще може да избягайте от капана на "средните" технологии, като подкрепите иновациите, променящи пазара", препоръчва той.

На свой ред президентът на "Ифо" Клеменс Фюст обяснява: "За да подобри конкурентоспособността си, ЕС трябва да промени своята научноизследователска политика, за да се съсредоточи повече върху революционни иновации, като същевременно разшири основата си. Трябва също така да възприеме различен подход към управлението на разпределението на европейските фондове по въпроса."