През второто тримесечие банките от еврозоната запазиха сравнително лесен достъп до кредити благодарение на подкрепата чрез държавни гаранции, предприета заради коронавирусната криза, но вероятно те ще затегнат кредитните стандарти през следващите три месеца. Това  съобщи Европейската централна банка при представяне на последното си тримесечно проучване за станадартите при отпускане на банкови заеми.

Резултатите от проучването сочат, че пандемията Covid-19 има "продължаващо възходящо въздействие" върху търсенето на банкови заеми, най-вече поради "спешни нужди от ликвидност".

С оглед на предизвиканата от пандемията криза, при която беше затворена голяма част от икономиката в еврозоната, фирмите се втурнаха да искат банкови кредити, за да останат ликвидни, а държавните гаранционни схеми предоставиха жизненоважна подкрепа за банките да поддържат стабилни паричните потоци.

"През третото тримесечие на 2020 г. банките обаче очакват значително нетно затягане на кредитните стандарти за заеми за предприятията, което според тях е свързано с очаквания край на държавните гаранционни схеми в някои големи страни от еврозоната", посочва ЕЦБ в своя последен доклад.

Кредитните стандарти за жилищни заеми пък се затегнаха през второто тримесечие и тази тенденция вероятно ще продължи през третото тримесечие, добави ЕЦБ въз основа на проучване сред 144 банки, направено между 5-и и 23-ти юни - точно когато започна постепенното премахване на ограничителните противоепидемични мерки.

Търсенето на корпоративни кредити нарасна през второто тримесечие, тъй като фирмите се възползваха от кредитните линии за спешна ликвидност, като това търсене на свежо кредитиране достигна най-високото нетно салдо от 2003 г. насам, когато стартира проучването на ЕЦБ. Банковите кредитни стандарти бяха облекчени в Испания, Италия и Франция, докато от друга страна се наблюдаваше известно затягане в Германия.

Банките от еврозоната обаче очакват по-умерено увеличение на търсенето на заеми през текущото трето тримесечие, най-вече поради приключването на схемите за държавни гаранции до края на тримесечието. Освен това усещането за риск беше припознато от банките като основен фактор, който причинява затягане на кредитните стандарти през третото тримесечие.

В същото време търсенето на кредити за домакинствата спадна рязко през второто тримесечие, но анкетираните банки очакват този спад да продължи и през третото тримесечие.

Резултатите от последното проучване на ЕЦБ за условията за банково кредитиране идват само два дни преди редовното заседание на централната банка в четвъртък (16-и юли). На това заседание ЕЦБ вероятно ще направи преглед на настоящата си изключително стимулираща парична и лихвена политика, като не се очаква да бъдат одобрени допълнителни мерки за стимулиране.