Съветът на ЕС съобщи, че е одобрил нови правила за етикетите на автомобилните гуми. Предвижда се занапред да бъдат поставяни обозначения за горивната ефективност, сцеплението при влажна пътна настилка и шума при движението на гумите.

Регенерираните гуми също са обхванати от промените, но изискванията за такива изделия ще се прилагат, когато има подходящ начин за измерване на техните качества. Предвижда се регенерираните гуми да бъдат обозначавани за пробег и износване.

Промените целят намаляване на отровните газове и шумовото замърсяване, както и постигането на по-добра пътната безопасност. Съветът на ЕС отбелязва, че 20-30 на сто от разхода на гориво на моторните превозни средства се дължи на гумите, основно заради съпротивлението при търкаляне. Намаляването на това съпротивление допринася за ограничаване на вредните газове, отделяни при работата на двигателя за неговото преодоляване. Тези нови правила предстои да бъдат гласувани от Европейския парламент.