След преговори, продължили цяла нощ, Европейският съюз постигна политическо споразумение за налагане на "въглеродна такса" на границите за емисиите CO2. Тя ще засегне вноса на замърсяващи стоки като стомана и цимент. Ройтерс отбелязва, че това е първата по рода си в света схема, намерението на която е да се подкрепят европейските индустрии в процеса на декарбонизацията им.

Преговарящите от страните от ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение около 5 сутринта в Брюксел по закона за налагане на тарифи за емисиите CO2 при вноса на желязо и стомана, цимент, торове, алуминий и електрическа енергия.

Компаниите, които внасят тези стоки в ЕС, ще трябва да закупят сертификати, които да покриват "зачислените" им емисии CO2. Схемата предвижда еднакви тарифи за CO2 както към фирми от трети страни, така и към индустрии в ЕС - последните от които вече са задължени да купуват разрешителни от пазара на въглеродни емисии в ЕС, когато производствата им са замърсяващи.

Това е един от най-добрите механизми, с които разполагаме, за да стимулираме нашите търговски партньори да декарбонизират своята индустрия, каза Мохамед Чахим, водещият преговарящ на Европейския парламент по закона.

Целта на тарифата е да предотврати подбиването на европейската индустрия от по-евтини стоки, произведени в страни с по-слаби екологични правила. Тя ще се прилага и за вносен водород, който беше добавен към първоначалното предложение на ЕС, но за който европейските законодатели настояваха в преговорите.

Детайли по закона, включително стартовата му дата, ще бъдат определени по-късно тази седмица в преговорите за реформа на въглеродния пазар на ЕС.

Когато въглеродната тарифа бъде въведена, ЕС ще започне постепенно да премахва безплатните разрешителни а местната промишленост, които предоставя, за да ги предпази от чуждестранна конкуренция. Така ЕС ще се съобрази с правилата на Световната търговска организация. Колко бързо ще се случи това, ще бъде решено в разговорите за въглеродния пазар.

Брюксел каза, че страните партньори на ЕС могат да бъдат освободени от налагането на въглеродна тарифа, ако подходят по същия начин. И предположи, че на тази основа Съединените щати могат да избегнат налагането на подобен налог.

Преди дни официални представители в САЩ предложиха да бъдат наложени нови мита при вноса на стомана и алуминий, които да бъдат базирани на количеството въглеродни емисии, отделяни при промишленото производство в страната, която изнася тези метали

Все пак планът на ЕС се сблъска с критики от някои страни, сред тях Китай; той идва на живот и на фона на засилено търговско напрежение със Съединените щати заради субсидиите за зелени технологии, предвидени по Закона за намаляване на инфлацията, които според ЕС могат да поставят в неизгодно положение европейските фирми.

Тарифата е част от пакет европейски политики, предназначени да помогнат на света да избегне катастрофалните промени в климата чрез намаляване на емисиите на ЕС с 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г.