Простият дизайн и използването на поне 90% от същата пластмаса е ключът към улесняването на рециклирането на опаковките за храни като чипс и шоколад, според индустрията, пише в свой анализ EUROACTIV като част от поредицата специални текстове "Опаковки за рециклиране". За да се справи с климатичната криза, Европейският съюз се стреми да насърчи прехода към кръгова икономика, при която продуктите използват по-малко материали, съдържат повече рециклирано съдържание и лесно се рециклират или използват повторно.

Като част от този стремеж, Европейската комисия иска да гарантира, че "всички опаковки на пазара на ЕС могат да се използват повторно или рециклират по икономически жизнеспособен начин до 2030 година. Това е цел, която ще бъде отразена в предстоящото преразглеждане на директивата за опаковките и отпадъците от опаковки, което се очаква да се случи през юли.

Основно предизвикателство ще бъде справянето с така наречените "гъвкави опаковки" - меките пластмасови опаковки, използвани за храни като чипс и шоколадови пръчици. Те се считат за трудни за рециклиране, тъй като са леки и съдържат различни слоеве материали като пластмаса и алуминий.

"Тъй като опаковката е толкова лека и има толкова много слоеве, разделянето на материалите не е икономически изгодно", казва Джъстин Майло от екологичната кампания от Rethink Plastic Alliance.

В резултат на това рециклиращите предприятия са склонни да се съсредоточат върху по-ценните и по-тежки отпадъци като PET бутилки и други твърди опаковки, докато гъвкавите опаковки обикновено се озовават в депа или инсинератори.  

Да направи гъвкавите опаковки рециклируеми по дизайн е едно от ключовите решения, които индустрията търси в момента.

Големите марки вече се присъединяват към идеята. Mars обмисля редизайн на опаковките си, за да достигне 100% рециклируемост до 2025 г. Nestlé също гледа на това, като 62% от общите му пластмасови опаковки могат да бъдат рециклирани или повторно използвани през 2020 г.

А PepsiCo Europe променя своите хрупкави пакети, за да гарантира, че са направени, доколкото е възможно, от един вид пластмаса. Това ще означава, че марки като Lays, Doritos и Cheetos ще имат минимум 90% от една конкретна пластмаса до 2030 г.

Всичко това е в съответствие с насоките за екодизайн на CEFLEX - индустриална група, работеща върху гъвкави решения за опаковки. Тя създава светофарна система, предназначена да помогне на производителите да разберат дали определен тип опаковки са съвместими или не с механично рециклиране.

Според насоките продуктите трябва да имат поне 90% от същата пластмаса, за да бъдат напълно съвместими със съоръженията за рециклиране. Това оставя 10% свобода за мастилата и материали като алуминий, които запазват свежестта на храната, като действат като бариера за кислорода и водата.

Използването само на един вид пластмаса - или поне използването на по-голямата част от само един вид пластмаса - също е важно, за да се гарантира, че рециклираният продукт е с възможно най-високо качество.

Гъвкавите опаковки се използват не само в хранително-вкусовата промишленост, голяма част от тях се произвеждат и като опаковки, за да се предотврати повреждането на стоките при търговски транспорт, или като торби за консумативи за ресторанти.

В момента този тип промишлени и търговски гъвкави опаковки имат по-високи нива на рециклиране благодарение на по-опростен дизайн и по-висок процент на събираемост.

За потребителските стоки обаче е по-сложно. Производителите трябва да претеглят полезността спрямо дизайна, особено когато става въпрос за бариери за предотвратяване на увреждане на храната от кислород и вода.

Наред с това, опаковката трябва да отговаря на стандартите за материали за контакт с храни. В момента това означава, че гъвкавите опаковки за хранителни продукти не могат да съдържат материал, който е бил рециклиран механично.

Съществуват и предизвикателства, когато става въпрос за мастилата върху опаковките за храна, които марките използват, за да се разграничат от своите конкуренти и да дадат информация за продукта.

"Трудността при рециклирането на гъвкави опаковки също е свързана много с химикалите, използвани в тази опаковка - обикновено тя е доста тежка в мастила и добавки, които идват в различните слоеве на опаковката", каза Джъстин Майло от Rethink Plastic Alliance.

"Така че премахването на опасните химикали ще бъде от съществено значение за подобряване на рециклируемостта там. Но самият факт, че има толкова много слоеве сам по себе си, го прави наистина трудно за рециклиране", отбеляза Майло.

Европейските рециклатори са съгласни, че подобряването на събирането е отправната точка. Но те също така вярват, че е необходимо "да се отделят и постепенно да се премахнат решенията за нерециклируеми опаковки", изтъкна Еманюел Катракис от Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC).

"Много е важно да се гарантира, че това, което се пуска на пазара, е ефективно рециклируемо", каза Катракис пред EURACTIV, особено защото гъвкавите опаковки имат много кратък живот.

3e-news.net