След над 16 часа преговори министрите на околната среда на ЕС постигнаха споразумение относно предложените закони за борба с изменението на климата.

Страните от ЕС подкрепиха предложението на Общността за 100% намаляване на емисиите на CO2 от новите автомобили до 2035 г., което на практика ще забрани продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене в ЕС до тази дата. Те също така поискаха Европейската комисия да оцени през 2026 г. дали горивата с неутрални CO2 и хибридните превозни средства могат да допринесат за целта за 2035 г.

Натискът на Италия, Словакия и други страни да отложат постепенното премахване до 2040 г. беше неуспешен, но те спечелиха освобождаването на малките автомобилни производители от по-строги правила за CO2 до 2035 година. 

Страните от ЕС сключиха споразумения тази седмица за редица нови политики за изменението на климата, включително по-строги цели за разширяване на възобновяемата енергия и прекратяване на продажбата на нови автомобили, задвижвани от изкопаеми горива до 2035 година. Взети заедно, законите са предназначени да гарантират, че ЕС от всички 27 държави - третият по големина източник на парникови газове в света - намалява нетните си емисии с 55% спрямо нивата от 1990 г. до 2030 година.

Министрите на енергетиката на страните от ЕС се съгласиха с по-амбициозни цели, а именно до 2030 г. да се извличат 40% от енергията от възобновяеми източници - в сравнение с 22% дял на ЕС през 2020 г. - и да се намали потреблението на енергия с 9% спрямо очакваните нива.

Брюксел предложи още по-амбициозни цели миналия месец за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива, които министрите ще разгледат при по-късни преговори, стана ясно вчера.

Държавите обаче отслабиха други елементи на предложенията, например като отложиха с пет години до 2035 г. предложения краен срок половината от използвания от индустрията водород да идва от възобновяеми източници.

В крайна сметка страните се обединиха зад нов пазар на въглерод в ЕС, налагащ разходи за CO2 върху замърсяващите горива, използвани в сградите и транспорта, след дълги разговори за това как да предпазят гражданите с ниски въглеродни емисии от потенциалните разходи на мярката.

Министрите се съгласиха да отложат стартирането на новия пазар на въглеродни емисии с една година, до 2027 г., и казаха, че той трябва да бъде придружен от нов фонд на ЕС от 59 милиарда евро за подкрепа на по-бедните домакинства, състоящ се от приходи от разрешителни за CO2, продавани в новата въглеродна емисия пазар.

Предлагането на разрешителни в Схемата за търговия с емисии ще намалява всяка година с 4,2% - в сравнение с 2,2% днес. Предвижда се също постепенно премахване на безплатните разрешителни за CO2 за индустриите до 2035 година.

Министрите се съгласиха да отложат стартирането на новия пазар на въглеродни емисии с една година, до 2027 г., и казаха, че той трябва да бъде придружен от нов фонд на ЕС от 59 милиарда евро за подкрепа на по-бедните домакинства, състоящ се от приходи от разрешителни за CO2, продавани в новата въглеродна емисия пазар.

Във вторник министрите изразиха несъгласие относно размера на новия фонд. Комисията предложи да съдържа приходи от една четвърт от разрешителните за CO2, продадени на новия пазар на въглеродни емисии - очаква се да донесе приблизително 72 млрд. евро от 2025-2032 г.. По-богатите държави, които биха получили по-малко от фонда, отколкото плащат в него смятат, че това е твърде голямо. Във вторник Германия направи компромисно предложение за 48,5 млрд. евро, което спечели подкрепа от Дания и Холандия, но на което се противопоставиха страни като Полша, която заедно страни от Централна и Източна Европа, включително и България настояват за по-голям фонд.

3e-news.net