Язовирите от каскадите "Арда" и "Доспат - Въча" са в режим на провеждане на висока вълна. Това сочи справката на Министерството на околната среда и водите за състоянието на 52-та комплексни и значими водни съоръжения, които те наблюдават.

Налични завирени обеми в трите язовира от каскада "Арда", която е трансгранично влияние, са 89,23 и 98,29 процента. В язовир "Кърджали" има 484,055 млн. куб. м, което е 97,35 на сто от общия му обем; в яз. "Студен кладенец" са налични 381,122 млн. куб. м (98,29 процента); в яз. "Ивайловград" -139,820 млн. куб. м (89,23 на сто).

В язовирите от каскада "Доспат - Въча" запълването е между 92,52 и 98,50 процента. Язовир "Цанков камък" е с обем на запълване 105,905 млн. куб. м, което представлява 95,66 на сто от общия му обем; в яз. "Въча" има 222,739 млн. куб. м вода, което представлява 98,50 на сто от общия му обем; яз. "Кричим" е с наличен запълнен обем от 18,741 млн. куб. м (92,52 на сто).

Продължава и контролираното изпускане от язовирите "Студена", който е със запълване на 85, 26 процента, и "Боровица", който е запълнен на 99,63 на сто. И при двата язовира притокът вече е по-малък от размера на дневния разход, загубите и изпуснатото количество, като от "Студена" се изпускат 2,400 куб. м/сек, а от "Боровица" по осем куб. м/сек.