Категорично искаме да опровергаем оповестената информация в медиите, че през месец януари "Топлофикация Перник" АД е ползвала вода от язовир "Студена. Това по никакъв начин не кореспондира с истината.

Това се казва в съобщение на "Топлофикация Перник" АД, подписано от изпълнителния директор на дружеството инж. Любомир Спасов.

По-рано днес от МОСВ съобщиха, че проверка на Басейнова дирекция "Западно беломорски район" (БДЗБР) е установила, че "Топлофикация - Перник" е ползвала 74 куб. метра вода от язовир "Студена", въпреки че в графика за януари на "ВиК"-Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване. За констатираното нарушение ще бъде наложена санкция, се казва в съобщението на МОСВ. 

Не е възможно "Топлофикация Перник" АД да използва вода от язовир "Студена", защото спирателното устройство се намира на територията на "ВиК" - Перник, което означава, че единствено техни служители могат да пускат и спират водата към нас. Подаването на тази вода се извършва посредством тръбопровод с дължина над 3 км, като по цялото си протежение тази тръба минава подземно успоредно на тръбата, която премиерът и двамата министри лично установиха, че е надупчена като "швейцарско сирене". Измервателното устройство или т. нар. разходомер се намира в края на тази тръба, при нас, отбелязват от "Топлофикация - Перник".

Безумно е да се твърди, че ние ползваме нещо, което се контролира и дава от друго дружество. Инсинуация е и твърдението, че при нужда от 74 000 куб. метра вода на месец, констатиран разход от 74 куб. метра за месеца е нерегламентирано ползване на вода. Въпросните 74 куб. метра вода стекла се по тръбата, са количествата подпочвена вода, просмукала се през дупките в стените на тръбата по трасето й от водохващането до нас. Това са по 0.028литра/сек., изтъкват от топлофикационното дружество.

Ако е имало някакво умишлено изпускане на вода по тази тръба, то това е изцяло по вина на ВиК оператора - при нас тръбата е на свободен отток и няма никакви спирателни устройства. Освен това нито една институция или какъвто и да било субект не ни е вменил задължението сами да контролираме водоподаването към нас, уточняват оттам.

От въвеждането на воден режим в Перник до момента ние нито веднъж не сме се оплакали от липсата на вода. Съпричастни сме с нещастието на нашите съграждани и с огромни усилия от наша страна, както и свръхразходи се стараем това бедствие да бъде понесено по-леко от клиентите ни. Но въпреки този факт се намират "калинки" в разни администрации, които се опитват да изчистят омазаните си физиономии с нас. От публикациите, целящи да се опетни доброто името на Дружеството, може да се направи само един извод - Басейнова дирекция "Западно беломорски район" не може да контролира съоръженията си и служителите, оповестяващи резултатите от проверките им не схващат разликите между десетки хиляди и единици, коментират от "Топлофикация Перник".

Ако не е така, нека от Басейнова дирекция решат задачката за втори клас, в която се казва с какъв дебит е тръбата напълнила басейн с обем 74 000 куб. метра за един месец и за колко месеца ще се напълни същият басейн, ако през тръбата минават 74 куб. метра на месец?, се казва в заключение на изявлението.