Европейската комисия одобри помощта от 25 милиона лева за българските туроператори, принудени да ограничат или преустановят дейността си заради пандемията.

Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства.

Мярката е отворена за всички туроператори с валиден лиценз в България, независимо в коя страна са регистрирани и от държавата, от която идва пътникът. Те ще получат по 35 евро за всеки пътник с дестинация България за периода 1 юни 2021 г. - 14 май 2022 г.

Допустимостта е ограничена до полети между 1 юни 2021 г. и 14 май 2022 г. Целта на мярката е да се стимулира входящият туризъм с благоприятно непряко въздействие в много области като хотелиерство, ресторантьорство, хранително-вкусова промишленост, транспорт, културни и спортни прояви.

Тя ще улесни достъпа до финансиране и ще смекчи внезапния недостиг на ликвидни средства, пред който са изправени засегнатите дружества.