Парламентът гласува на първо четене предложените промени в Кодекса на труда. Според мотивите на законопроекта предложените промени имат за цел да осигурят гъвкавост при прилагането на трудовия договор но чл. 114а от закона, който се отнася до краткотрайната сезонна селскостопанска работа.

Според вносителите промяната осигурява възможност продължителността на работното време по трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да е 8 или 4 часа.

Целта е коректно да се изчисляват и дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд.

Промените предвиждат и възможност за полагане на извънреден труд от служители на Министерството на вътрешните работи, чиито статут се урежда по Закона за държавния служител и Кодекса на труда при извършване на работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред.

Вносителите се надяват тази промяна да доведе до регламентирано полагане на труд извън установеното работно време от посочените служители, тяхната защита по време на изпълнение на служебните им задължения и компенсиране на този труд.

Управляващите предлагат поправки в Кодекса на труда, но няма как да поправяш нещо, което поначало е сгрешено и нарушава трудовите права, каза народният представител от ПГ на "БСП за България" Георги Гьоков по време на дебатите.

"Твърди се, че двете поправки са чакани и желани. Дали е така, не знам", коментира Гьоков. Според него резултатите от тях едва ли ще са тези, описани в мотивите към тях. По отношение на промяната, позволяваща работодателите да сключват еднодневни трудови договори за четири часа, Гьоков попита дали ще има работодатели, които да сключват еднодневни договори за повече от четири часа. "Като гледам как настъпва капиталът в България, въпрос на време е да се разпростре това непризнаване на трудов стаж и върху други трудови договори. Тези така наречени еднодневни трудови договори не гарантират никаква заетост, никакви доходи, няма гаранция за правата на работниците. Не се решават и въпросите за нормирането на труда", каза Гьоков и посочи, че тези договори са предпоставка за ниско заплащане.

"Не само, че не допринасят за намаляване на неравенствата и бедността, но ги задълбочават", допълни той. Според него второто предложение за промени в Кодекса на труда, касаещо служителите на МВР, е по-приемливо.