Ще настояваме ангажиментът, поет от предходното правителство за въглищните централи, да бъде отсрочен във времето и преразгледан, заяви на брифинг в Калофер служебният премиер Гълъб Донев.

Както са заложени параметрите в Плана за възстановяване и устойчивост, не е добре за нас, тъй като правителството, което управляваше до 2 август 2022 г. беше поело ангажимент за намаляване с 40 % на въглеродните емисии, отбеляза Гълъб Донев. Той уточни, че това означава затваряне на конкретни електроенергийни мощности, които работят с въглища, без това да е записано така в плана. Ако бъдат затворени, това ще нанесе огромна щета върху българската икономика, коментира служебният премиер, цитиран от БТА.

"И на само в икономиката - изразявайки се във финансов резултат, но и за сигурността на енергийната система на България и региона. Българската енергийна система е изградена като уникална, тъй като балансира всички мощности на съседните държави", посочи още Гълъб Донев.

"Ние сме в постоянен контакт с различните служби на Европейската комисия за това, което предишното правителство е заложило в плана и през различните инструменти имаме възможност да предоговорим, ако това се възприеме от Комисията", каза още министър-председателят.

Той отбеляза, че планът, както е подписан, задължава България още тази година да намали с 10% въглеродните емисии. За нас не е приемливо, ще настояваме този поет ангажимент от предходното правителство да бъде отсрочен във времето и преразгледан, да бъде приета друга отправна година, по която да се сравняват въглеродните емисии, така че служебното правителство има своята отговорност пред българската икономика", коментира премиерът.

Донев обяви, че служебното правителство ще внесе електроенергийна стратегия, която да покаже развитието на електроенергийния сектор в България в близките няколко години.

"Предвижда се залагането на нови ядрени мощности, тъй като видяхме, че електропотреблението не намалява. На България и съседните държави трябват много повече електроенергийни мощности. В стратегията, която ще предложим, ще бъдат заложени всички възможни източници - включително и зелената енергия, възобновяеми източници и ядрена енергетика", каза Гълъб Донев.