С 578 млн. евро ще бъде намалена общата сума на българския план за възстановяване и устойчивост, а причината е, че трябва да бъде актуализиран спрямо реалното отражение на пандемията от COVID-19 върху българската икономика. Това става ясно от данни за икономическия растеж, публикувани от Европейската комисия, пише dnevnik.bg.

За да се възстанови чрез реформи и изпълнението на проекти до 2026 г., България ще разполага с 5,69 млрд. евро, вместо 6,27 млрд. евро

Корекцията на плановете на всички държави е заложена в регламента за програмата за възстановяване на ЕС NextGenerationEU. Той беше приет, преди да има статистически данни за реалния икономически удар, понесен от пандемията от COVID-19, и по тази причина в правилата беше заложено до 30 юни 2022 г. ЕК да актуализира цифрите, чрез които се изчислява формулата, определяща окончателния размер на помощта.

За държавите, отбелязали по-голям растеж на реалния БВП през 2020 и 2021 г. от първоначално прогнозираните през 2020 г., се предвиждаше намаляване на стойността на плановете, а за тези с по-малък от очаквания растеж - увеличаване, тъй като те ще имат нужда от повече средства за възстановяването си. Според данните на Евростат, публикувани на 29 юни, българската икономика се е възстановила по-бързо от предвижданото, отбелязвайки растеж от 4,2%, макар все още не се е върнала до нивата от преди пандемията 2019 г.

Безвъзмездната част от механизма, чрез който се осъществява финансирането, се изчислява е основана на статистически и икономически критерии.

70% от сумата се определя въз основа на населението, БВП на глава от населението и съотношението на средната безработица за 2015-2019 г. спрямо средните нива за ЕС. За останалата една трета от сумата във формулата безработицата се заменя от намаляването на реалния БВП през 2020 г. и кумулативната загуба в реалния БВП през периода 2020-2021 г. Тъкмо тази последна част е коригирана въз основа на публикуваните от статистическата агенция на ЕС - Евростат, данни за растежа на БВП.

Говорител на Европейската комисия, цитиран от "Дневник", заяви, че за да не се отказва от проекти, които вече са включени в плана за възстановяване, София може да попълни разликата със собствени средства или да си поиска заемната част от плана за възстановяване, която досега не била търсена.

България има право още на до 4,5 млрд. евро заем по линия на плана. Ако реши да се възползва от европейските средства, българското правителство ще трябва да кандидатства отново пред Европейската комисия с коригиран план от реформи и проекти, като това може да стане до август 2023 г.

Българският план за възстановяване и устойчивост беше внесен със закъснение от шест месеца за одобрение от Европейската комисия през октомври 2021 г. Тя го връща няколко пъти за корекции, за да отговаря на амбициите на възстановяването и на условията за финансиране. Планът получи зелена светлина едва на 7 април 2022 г. и беше одобрен окончателно от европейските министри на финансите.

Планът все още не може да бъде финансиран, тъй като правителството не е сключило финансово споразумение с Европейската комисия за условията, по които ще бъдат привеждане и харчени парите. Очаква се то да бъде финализирано през юли.