"Поетите ангажименти в Плана за възстановяване и устойчивост за ускорено намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г. в сравнение с посочената 2019 г. са изключително притеснителни и опасни за цялата българска икономика. Необходимо е да започнат разговори с Европейската комисия за предоговаряне на сроковете и за отпадане на тези изисквания. За целта първо трябва да се свика Консултативният съвет по Европейската зелена сделка", заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на "Топлофикация Перник".

Изпълнението на тези ангажименти ще превърне България от нетен износител в страна, зависима от внос от други държави в региона през зимните месеци, смята инж. Чавдар Стойнев. Той поясни, че ТЕЦ-овете на въглища са ключови за обезпечаване на енергийната сигурност на България и скорошното им затваряне ще доведе до икономически срив.

"Поставени са под риск стотици хиляди работни места. При евентуален отказ за провеждане на разговори за отмяна на поетите ангажименти пред Европа, нашата страна се обрича на безработица и обезлюдяване на въглищните региони", заяви инж. Чавдар Стойнев.

Той обясни, че всички централи са напълно наясно, че съгласно зелената политика на Европа твърдите изкопаеми горива нямат бъдеще в дългосрочен план, но замяната им с по-екологични алтернативи ще отнеме време.

Инж. Чавдар Стойнев в качеството си и на дългогодишен енергиен експерт обясни, че няма как въглищните ТЕЦ-ове да работят сезонно. Той заяви, че дружествата имат изключително важна роля не само с базовия товар, който осигуряват, но и като балансьор и пиков производител.

По думите му не е възможно енергийната системата да работи само на ВЕИ. Той цитира данни от икономически анализи, според които от вятър и слънце се получава само 1,75% от цялата енергия.

"Докато в България умишлено се прави опит да се ликвидира един структуроопределящ сектор с извеждането от експлоатация на работещи централи, в Германия и други развити европейски държави се връщат към въглищата, за да се спасят от недостиг на енергия заради енергийната криза", заяви инж. Чавдар Стойнев.

Той обясни, че Германия е страна пример за това, че макар въглищата дълго време да бяха отричани, войната на Русия с Украйна и ограничаването на износа на газ, върнаха употребата на твърдите изкопаеми горива.