Министерството на финансите съобщи, че е публикувало пакет документи за кандидатстване по грантови схеми и ръководство за изпълнение на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост.

В съобщението си МФ казва, че "в резултат на изпълнение на проект по Договор REFORM/SC2022/015 "Техническа помощ за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост на България" на Европейската комисия с бенефициент Министерството на финансите е разработен от консултанта по проекта консорциум AARC/Ecorys SEE стандартен пакет документи за кандидатстване по грантови схеми и Ръководство за изпълнение на инвестиции по ПВУ".

Документите са публикувани в директория План за възстановяване и устойчивост на Република България.

В своята прогноза за 2023 г. БНБ отбеляза неотдавна, че фактор, който ще подкрепя в най-голяма степен икономическата активност, е очакваното усвояване на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост от страна както на частния, така и на публичния сектор.