Докъде стигна въвеждането на депозитна система за определени отпадъци от опаковки в България - този въпрос обсъдиха на среща представители на заинтересованите страни с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. 

Депозитната система като минимум ще включва опаковки за напитки за бутилирана вода, безалкохолни напитки, бира и сайдер от 0,1 до 3 литра от пластмаса, метал и стъкло. Приоритет за МОСВ е тези опаковки да се върнат като ресурс обратно в икономиката, да бъдат рециклирани и оползотворявани, обясни министър Попов. 

От МОСВ уточниха, че е финализирано техническото задание за възлагане на изготвянето на анализ "Въвеждане на нов модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки в България".

Целта е избор и обосновка на логистична организация за внедряването на депозитната система в България при спазване на принципите за ефективност и ефикасност на системата, удобство и справедлив достъп на потребителите, ефективност на разходите и най-нисък екологичен отпечатък при избора между алтернативите, уточниха още от ведомството на Попов.

Срокът за изготвяне на анализа е три месеца след подписване на договор. Резултатите от него ще се подложат на широка обществена дискусия с всички заинтересовани страни.

От министерството посочват още, че гражданите ще заплащат депозит, който ще бъде включен в цената на напитката, като депозитът ще им бъде възстановен при връщане на празната опаковка в определените от оператора на депозитната система места.

Опаковките, част от депозитната система, ще бъдат защитени с уникален код, което ще предотврати многократното предаване в системата на една и съща бутилка. По подобен начин функционират и други депозитни системи в няколко европейски страни. 

По инициатива на министър Попов през следващите седмици са планирани допълнителни работни срещи с оператори на депозитни системи в други държави със сходни характеристики и потребности. Ще продължи работата по разработване на предложения за законодателни изменения, които да определят структурата на депозитната система в България.

В днешната среща участваха представители на браншовите организации - Българска стопанска камара, производители на безалкохолни напитки и пивовари, рециклатори, търговски вериги, организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и Българска асоциация за защита на потребителите.

При депозитна система вероятността опаковките да бъдат изхвърлени извън определените за това места е 10 пъти по-малка, а общото ниво на нерегламентирано замърсяване пада с 30%, казаха преди дни пред БТА от сдружение "За Земята".

През декември екологичната организация отправи призив за скорошно въвеждане на национална депозитна система. Към момента няколко търговски вериги у нас предоставят събиране на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове с цел да бъдат рециклирани срещу ваучер. Основната цел на подобна система обаче е да функционира в цялата страна. 

Снимка: МОСВ

Депозитната система е най-ефективният метод за събиране на чисти и висококачествени рециклируеми материали. Нейното въвеждане ще допълни действащите системи, които изпълняват принципа за разширена отговорност на производителя, и ще увеличи възможността за постигане на целите за рециклиране, заложени към страните в ЕС, и намаляване на депонирането.