Целта на България е до 2040 година да има 65 процента оползотворяване на битовите отпадъци. Това каза днес във Варна зам.министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, която участва във форум, посветен на кръговата икономика като приоритет в следващия програмен период на ЕС. Според нея това е постижима цел.

България е една от страните, които работи и до голяма степен се справя успешно с устойчивото управление на отпадъците, каза още тя. Николова обясни, че по различните потоци страната ни има различни успехи. При отделното събиране, рециклиране и оползотворяване на потоците от електронно и електрическо оборудване, от акумулаторни батерии България е водеща в европейски мащаб, но има сфери, в които е във втората половина на класацията, посочи зам.министърът. Една от тези сфери е оползотворяването, рециклирането и повторната употреба на битовите отпадъци.

Тя каза, че министерството работи много активно с местните власти и ги подпомага да прилагат модели, с които много бързо да наваксат изоставането и България да е в състояние да постигне високите цели.

В отговор на въпрос правени ли са разчети какви са ползите от кръговата икономика, освен екологичните, зам.министърът обясни, че окрупнените цифри в европейски мащаб сочат, че това ще доведе до разкриване на 1 милион нови работни места годишно, които да бъдат ангажирани в нея. Освен това печалбата от кръговата икономика е милиони евро. Ползата е не само в печалбата на бизнеса, но и от спестяването на природни ресурси, посочи зам.министър Николова. По думите й кръговата икономика е инструмент не само за опазване на ресурсите и околната среда, но и да направи европейската икономика конкурентноспособна в световен мащаб.

По време форума, който се проведе във Варненския свободен университет /ВСУ/, президентът на висшето училище проф. Анна Недялкова съобщи, че в учебното заведение през новата година ще започне обучение по единствената в България магистърска програма "Кръгова икономика". В нея ще се обучават две групи по 30 души, като едната ще е във ВСУ, а другата във филиала на университета в Смолян.