Годишният темп на изменение на потребителските цени в Европейския съюз е отслабнал до 7,1 на сто през май, а в еврозоната е намалял до 6,1 на сто, показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес.

През май 2023 г., спрямо април с.г., инфлацията в ЕС на годишна основа е намаляла с 1 пр.п. от 8,1%, а в еврозоната - с 0,9 пр.п. - от 7%.

В България през май потребителските цени, измерени с хармонизирания индекс, са се повишили с 8,6% на годишна основа (от 10,3% през април) и са спаднали с 0,2% на месечна основа (дефлация), както съобщи и НСИ вчера.

Графика: Евростат

От данните на Евростат се вижда, че седем страни са отчели по-висока годишна инфлация през месец май 2023 г.: Чехия (12,5%), Естония (11,2%), Латвия (12,3%), Литва (10,7%), Унгария (21,9%), Австрия (8,8%) и Полша (12,5%), Румъния (9,6%) и Словакия (12,3%). 

Съвсем близо до показателя в България са Хърватия (8,3%), Италия (8,0%) и Словения (8,1%).

Страните с най-ниска годишна инфлация през май са: Люксембург (2,0%), Белгия (2,7%) и Дания и Испания (2,9%). 

През отчетния период годишната инфлация се е повишила само в Нидерландия (от 5,8% през април до 6,8% през май).

Графика: Евростат

През месец май най-значителен принос за годишната инфлация в еврозоната са имали храните, алкохола и тютюна (+2,54 пр.п.), услугите (+2,15 пр.п.), промишлените стоки (извън енергийните) (+1,51 пр.п.) и енергията (-0,09 пр.п.).