През май 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2023 г. спрямо май 2022 г. е 10.1%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Графика: НСИ

През отчетния месец месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2023 г. спрямо май 2022 г. е 8.6%. ХИПЦ е сравнимата мярка за ЕС и измерителят за ценова стабилност, един от критериите за членството в еврозоната. Средната инфлация в еврозоната за май на годишна база е 6,1%. 

Инфлацията от началото на годината (май 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 2.8%, измерена чрез ИПЦ, а средногодишната инфлация за периода юни 2022 - май 2023 г. спрямо периода юни 2021 - май 2022 г. е 15.8%.

Измерена чрез ХИПЦ инфлацията от началото на годината (май 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 2.8%, а средногодишната инфлация за периода юни 2022 - май 2023 г. спрямо периода юни 2021 - май 2022 г. е 13.5%.

Графика: НСИ

През май 2023 г. спрямо предходния месец, измерено чрез ИПЦ, най-голямо е намалението на цените в групите: развлечения и култура (-3.4%), транспорт (-2.5%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.4%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: алкохолни напитки и тютюневи изделия (+1.1%), облекло и обувки (+1.0%), разнообразни стоки и услуги (+0.5%), здравеопазване (+0.5%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0.5%).

През май 2023 г. най-много са намалели цените на хранителните продукти пипер - с 18.5%, краставици - с 16.8%, домати - с 12.7%, яйца - с 5.5%, маргарин - с 3.5%, олио - с 2.4%, нискомаслено прясно мляко - с 2.0%, а са се увеличили на: кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 11.1%, ябълки - с 5.9%, цитрусови и южни плодове - с 5.5%, зеле - с 4.7%, малотрайни колбаси - с 4.4%, трайни колбаси - с 4.0%, бира - с 3.5%, свинско месо - с 3.1%, мляно месо (кайма) - с 2.6%, зрял лук - с 2.1% и др.

През отчетния месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: международни полети - със 17.4%, централно газоснабдяване - с 15.9%, метан за ЛТС - с 11.3%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 11.1%, хотели във ваканционни центрове и курорти - със 7.7%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - със 7.5%, дизелово гориво - с 6.6%.

Според индекса на цените за малката кошница през май 2023 г. е регистрирано увеличение с 0.1% на месечна база и с 3.6% от началото на годината (май 2023 г. спрямо декември 2022 година).

НСИ отбелязва, че ИПЦ е официален измерител на инфлацията у нас. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната.

Според критерия за членство в еврозоната инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на 3-те държави членки с най-добри показатели.

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.