Два важни закона минаха през комисии в Народното събрание. Икономическата комисия одобри при първо гласуване проекти, свързани с отпадането на дерогацията за България за вноса на руски петрол и с уредбата на особения търговски представител. Енергийната комисия пък също на първо гласуване прие промените, които отключват пазара на електроенергия. 

Отпадането на дерогацията е заложено с промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, внесен от Бойко Борисов, Кирил Петков, Христо Иванов, Делян Пеевски, Делян Добрев, Десислава Атанасова, Мустафа Карадайъ и Ивайло Мирчев на 28 юли 2023 г.

Законопроектът беше подкрепен с 12 гласа "за", при 5 "против", нямаше въздържали се, предаде БТА.

С измененията се предвижда в 30-дневен срок от влизането им в сила Министерският съвет да отмени дерогацията за България за руския петрол. В случай че Съветът по сигурността към Министерския съвет счита, че срокът е недостатъчен, предлага на Народното събрание да определи друг срок с нарочно решение, който срок става задължителен за Министерския съвет. Министър-председателят ръководи действията по процеса и носи отговорност пред Народното събрание за изпълнението им, се посочва още в законопроекта.

В мотивите към проектозакона се посочва, че прекратяването на дерогацията от петролното ембарго ще бъде втората стъпка от лишаването на "Лукойл", а оттам и на Кремъл, от допълнителните печалби за финансиране на военните му усилия в Украйна. Ако руската компания не спази условието за пълна диверсификация на доставките на суров петрол, правителството трябва да постави рафинерията и всички останали активи, притежавани от "Лукойл", под държавен контрол чрез особен търговски управител.

Първата стъпка беше прекратяването на концесионния договор с "Лукойл" за експлоатацията на петролния терминал Росенец, се напомня още в мотивите, като се изтъква, че това ще помогне на България да гарантира, че терминалът не се използва за избягване на санкции чрез контрабанда на петрол и би гарантирало правилното отчитане на приходите от ДДС и акцизи, които са жизненоважни за фискалната сигурност.

С предложения за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в проектозакона се предвижда, че при установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, нарушаване на конкуренцията в случай на монополно или господстващо положение, когато това застрашава националната сигурност, или нарушаване международни ограничителни мерки или такива на Европейския съюз, които са задължителни за България, Съветът по сигурността към Министерския съвет предлага започването на процедура за назначаване на особен търговски управител.

Проектозаконът предвижда особеният търговски управител да се назначава по предложение на Министерския съвет от Народното събрание не по-късно от 2 седмици от предложението. Особеният управител се вписва по партидата на лицето в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Особеният търговски управител се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същия срок.

В средата на 2022 г. Европейската комисия разреши на България изключение от европейското петролно ембарго за Русия, което важи до края на 2024 г. Преди лятната ваканция на парламента ГЕРБ-СДС, "Продължаваме Промяната - Демократична България" и ДПС внесоха предложение за неговото предсрочно прекратяване. Дерогацията влезе в сила на 5 декември миналата година по време на служебния кабинет и ще изтече на 31 декември догодина.

При обсъждането на второ четена на проекта на бюджет за 2023 г. в ресорната парламентарна комисия бяха внесени две предложения по темата с дерогацията. Бюджетната комисия не прие тогава нито едно от предложенията. Предложението на Венко Сабрутев от ПГ "Продължаваме Промяната-Демократична България" предвиждаше в 30-дневен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет да предприеме действия за анализ на рисковете във връзка с предсрочната отмяна на дерогацията, а на Делян Добрев от ГЕРБ - това да стане в 7-дневен срок. Ние изразяваме воля да прекратим дерогацията, заяви тогава Делян Добрев, който коментира предложението на ГЕРБ. От ПП-ДБ посочиха, че по принцип имат позиция в посока отпадане на дерогацията, но не и без предварителни уверения, че в този срок няма да се повиши цената на бензина за потребителите и да има проблеми с доставките за българския пазар поради технически причини. Двете предложения тогава предизвикаха дискусия между членовете на комисията за ползите и вредите за икономиката ни, цените на горивата у нас, геополитическата ориентация на страната в контекста на войната в Украйна, евентуалния екологичен риск и за това кога да се прекрати дерогацията и колко подготвено това да стане. Министърът на финансите Асен Василев изтъкна тогава, че това е сериозен въпрос с оглед на работата на рафинерията в Бургас и състоянието на инсталациите й, възможностите да се доставя петрол заради състоянието на протока Босфор и риска в Черно море, както и заради необходимостта да се анализират икономическите и данъчните ефекти, отбеляза БТА.

Комисията по енергетика в Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за енергетиката, с които се въвеждат мерки за либерализация на пазара на електроенергия. Законопроектът беше подкрепен от 11 депутати, 7 бяха против, нямаше въздържали се.

Депутати от различни парламентарни групи изразиха забележки към текстовете, свързани с нови правила за работата на КЕВР и за това дали либерализацията на пазара на електроенергия няма да доведе до много скъпа енергия за битовите потребители.

Цените на регулирания и на свободния пазар сега са толкова различни, че до края на 2026 година не може да има преминаване на хората към свободен пазар, каза председателят на КЕВР Иван Иванов. Трябва да се намери плавен преход към свободния пазар на ток, посочи още той. За либерализация на пазара е нужно да са завършени договорите за дългосрочно изкупуване на електроенергия, както и хората да имат възможност да си купят интелигентни средства за измерване, допълни Иванов.