Този бюджет получи много определения, но най-точното му определение е, че това е бюджет за хората. Това заяви социалният министър Деница Сачева на брифинг в Министерския съвет.

По думите на министъра с бюджета продължават да се запазват най-ниските данъци, втори най-нисък дълъг, трети най-нисък дефицит в ЕС. Същевременно предлагаме увеличаване на доходите, допълни тя.

Сачева попита кога критиците на правителството са искрени - когато искат мерки или когато тези мерки имат реален израз в държавния бюджет и почват да ги критикуват. "Кога президентът Радев е искрен - когато казва, че не е съгласувал бюджета или с писмото, с което получаваме съгласувателната процедура", допълни Сачева.

Министър Сачева припомни, че с бюджет 2021 се повишава минималната работна заплата, минималната пенсия, максималната месечна пенсия при запазване на максималния осигурителен доход.

Отделени са 607 милиона за активна и пасивна политика на пазара на труда, 300 милиона за мярката 60/40, с която само до този момент са запазени над 250 000 работни места. По първия дизайн на мярката са изплатени 186 милиона лева, а по втория - почти 280 милиона лева. 463 милиона лева се дават за отглеждане на деца, като 73 милиона от тях са за семейства с деца до 14 годишна възраст, при които родителите не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи. "Това разхищение ли е, това предизборно ли е, безсмислено ли е, не отговаря ли на нуждите, които имаме в момента, защото сме в състояние на криза и защото неизбежно училищата ще трябва да работят на различен режим от досегашния. Не трябва ли да подкрепим родителите?", попита социалният министър.

Сачева допълни, че 390 милиона лева се дават за месечни помощи за отглеждане на всяко дете, за увеличаване на месечната помощ за отглеждане на дете до 1 година и за помощите за първокласници и осмокласници. "Популизъм ли е да искаме децата да ходят на училище и да обвързваме социалните помощи с ходенето на училище, предизборно ли е да искаме децата, които започват осми клас да бъдат подкрепени и да не отпадат от училище", попита министърът. Според нея много въпроси могат да бъдат зададени и критиците трудно могат да намерят смислен отговор.

10 милиона лева са за допълнителните помощи, които ще бъдат дадени за отопление, 223 милиона лева са за подкрепа на хората с увреждания, 47 милиона лева ще се дадат за хранителни продукти в размер на 120 лева еднократна помощ за пенсионерите с пенсия до линията на бедност.

"Много се говореше за кражба на бъдеще, кражба на бъдеще би имало, ако нямаше инвестиции в здравеопазване, образование, социална политика и в пазар на труда точно сега. Тогава можем да говорим за кражба на бъдеще, но сега, когато държавата инвестира приоритетно в тези сектори и то по време на пандемия, това е инвестиция в нашето бъдеще", заяви министър Деница Сачева.

С предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване се дава възможност на НОИ да промени методиката си за изчисление на коефициента на редукция на основната пенсия за родените след 1959 година, за да се направи по-справедливо изчисление на пенсиите на хората, които предстоят да се пенсионират и са се осигурявали едновременно и в ДОО, и в универсалните пенсионни фондовел каза още министърът на труда и социалната политика.

Сачева обясни, че се очаква коефициентът на редукция да падне почти два пъти и да стане под 10 процента.

Министерството на труда и социалната политика е внесло предложенията, които да бъдат приети с преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.

От 1 януари до 30 юни ще има прозорец за всички, които са изпуснали петгодишния срок и не са прехвърлили своите партиди в НОИ, ако желаят да го направят, да имат възможност да ги прехвърлят.

През 2021 година ще се пенсионират първите, които са осигурявани в два стълба на пенсионната система. Това са жените, родени през 1960 година. 17 000 са тези, които предстои да се пенсионират през септември следващата година.