Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева смята, че заложеното увеличение на пенсиите е най-доброто в рамките на разполагаемите средства на бюджета и на очакваните икономически показатели.

Работодателите твърдят на свой ред, че заложеното увеличение на пенсиите в проекта на бюджет на ДОО за 2021 година изкривява връзката с осигурителния принос.

Синдикатите са разочаровани, че не се преизчисляват всички пенсии, "но явно не е дошъл този момент".

За да бъде направено по-голямо увеличение на пенсиите от заложените 5% в проектобюджета на ДОО, трябва да имаме по-добри икономически показатели, каза министърът във връзка с обсъждания и приет днес от Надзорния съвет на НОИ проект.

По различните разчети за осъвременяване с по-актуални средни осигурителни доходи ако пенсиите се осъвременят с дохода от 2015 година, то това ще струва 1.2 милиарда лева, а ако се осъвременят с този за 2019 година, би струвало близо 3.8 милиарда лева, отбеляза Сачева. Невъзможно е това да се случи в година, в която не очакваме много добри приходи и все още ще имаме икономически сътресения.

Със сигурност трябва да продължаваме да обясняваме на обществото защо е необходимо да се осигуряваме на реалните доходи, които получаваме, защото винаги настъпва момент, в който има пенсионери, които смятат, че са ощетени, че имат ниски пенсии, отбеляза Сачева и допълни, че пенсията е функция на осигурителния принос.

Министърът каза, че с вдигането на минималната пенсия на 300 лева и на максималната на 1440 лева се запазва съотношението 4,8 каквото е между сегашните 250 лева и 1200 лева, като така не се изкривява пенсионният модел. Няма опасност хората, които са се осигурявали с по-дълъг стаж да се почувстват ощетени, твърди Сачева.

Вероятно осъвременяването на пенсиите с по-нов доход е начин да се решат проблемите с несправедливостта, но в момента няма такива бюджетни средства, подчерта социалният министър.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов каза на свой ред, че явно е направено възможното за момента. "Пенсиите са това, което може да се получи, говорихме всички пенсии да бъдат преизчислени, но явно не е дошъл този момент", допълни синдикалният лидер.

Стефан Василев от АИКБ смята, че се изкривява връзката между осигурителен принос и пенсия с увеличаването на минималната пенсия с 20 процента. По думите му така се казва на младите хора, че няма нужда да се осигуряват, защото ще дойде време, в което ще получават пенсия, която не зависи от осигурителния принос. Той смята, че не трябва да има минимална пенсия, а социално подпомагане за всички, които се нуждаят от него, а всички пенсии трябва да се увеличават по швейцарското правило.

Замразеното майчинство

Преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ Димитър Манолов изрази неодобрението на синдиката, че не се предвижда увеличение на заплащането за втората година майчинство, което, по думите му, противоречи на всяка отговорна политика. Той допълни, че майките в големите градове са принудени да останат вкъщи при децата, защото държавата не е осигурила достатъчно детски градини, а в същото време обезщетението и подкрепата не е адекватна.

КТ "Подкрепа" не приема и това, че обезщетението за безработица не расте.

Със замразяването на паричното обезщетение стимулираме връщането на пазара на труда и възможностите, които даваме през новите инвестиции, каза на свой ред министър Сачева. Ще се влагат средства в нови детски градини, детските добавки ще са за всички през следващата година, ще има и възможности по ОПРЧР. Не трябва да се гледа само на платеното майчинство като единствена форма на подкрепа за майките, смята министърът.

В проектобюджета е заложено да се запази периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст - 380 лв.

В проекта е заложено от 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 250 лева на 300 лева месечно (увеличение с 20 на сто). От 1 януари 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1200 лев на 1440 лв. (увеличение с 20 на сто) .

Предвижда се от 1 юли 2021 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., да се осъвременяват с 5 процент.

През първите три месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер на 50 лв.