С правото за детски добавки без подоходен тест, ние не даваме пари, а даваме права, каза днес министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Всеки родител, който желае да получава добавките без подоходен тест трябва да подаде заявление в дирекциите за социално подпомагане, родителите от заможни семейства, които не искат да получават добавката просто няма да подават заявление, посочи Сачева.

Министърът допълни, че за други семейства това ще е справедливо, защото са отпадали от възможността за помощи заради няколко лева разлика в задължителните стандарти.

Подоходният критерий за детските надбавки да отпадне - такова предложение ще залегне в бюджета по предложение на МТСП. В момента тази помощ получават само семействата, които имат доход до 410 лева на човек, като сумата, която се дава за дете до навършване на пълнолетие, към момента е 40 лева, 90 лева за две деца и 135 - за три.

Ако предложението бъде прието, в бюджета ще бъдат пренасочени допълнително почти 400 млн. лева.

Всички деца трябва да са равнопоставени. Общият бюджет би бил 398 милиона лева. Около 800 000 деца получават надбавки. Идеята е още 400 000 да започнат да я получават. Дебатите предстоят още този месец, заяви неотдавна Деница Сачева и изтъкна, че това се прави заради кризата, а не заради изборите.

Надбавки за всички деца без подоходен критерий се получаваха до 2002 г., но тази практика бе изоставена, след като мисията на МВФ препоръча бюджетни ограничения. Но практиката детски надбавки да се дават само на по-бедни семейства се запази досега.