Държавата ще изземе принудително акциите от приключилата преди повече от 20 години масова приватизация, ако не си ги потърсим в срок от шест години. Това предвижда концепция, разработена от Министерството на финансите и обявена за обществено обсъждане през следващите 30 дни, цитирана от БНТ. Обратното прибиране на акциите ще мине през два етапа.

Оказва се, че въпреки че масовата приватизация е в историята от близо 20 години все още 2 млн. души не са потърсили своите акции, които възлизат на 2 млрд. лева. Целта на министерството е образно казано да "събуди" тези акции и те да донесат печалба за хората или в крайна сметка да отидат за гарантиране на пенсионната ни система.

Основен изпълнител на задачата за събуждане на акциите ще бъде Централният депозитар, който поддържа информация за ценните книжа и тяхната собственост.

Масовата приватизация, при която над 1000 държавни компании бяха продадени срещу бонове раздадени на всеки пълнолетен българин, приключи преди 20 години. Още тогава хората можеха да управляват ценните си книжа или да ги предоставят на приватизационни фондове. Част от тях съществуват и досега, като вече са акционерни дружества, които и печелят.

Как да разберем дали печелим от масовата приватизация?

Голяма част от непотърсените или така наречените "спящи" акции от масовата приватизация са раздробени на малки пакети от по 25 и 50 акции съответно и в много случаи досега за хората е било неизгодно да се разпоредят с тях, защото ще загубят повече пари за такси и комисионни отколкото биха спечелили.

Васил Големанов, изп. директор на Централен депозитар: Затова се стигна до тази концепция, в крайна сметка тези хора, които де факто имат нещо и не могат по никакъв начин да се възползват от него - да се потърси начин да бъдат създадени възможности, така че да могат те да ги реализират и да получат съответно или стойността не тези активи или да се възползват от дивидентите.

Според идеята на министерството на финансите процедурата по припознаване на акциите ще бъде разделена на две фази като ще бъдат намалени и цените за разпореждане с акциите.

Една година ще продължи информационата кампания, през която собствениците или техните наследници ще могат да потърсят ценните книжа и да се разпоредят с тях. Ако не го направят, следва втора фаза - акциите се прехвърлят в специално създаден от държавата инвестиционен фонд, който да ги управлява чрез международен мениджър. И тук акционерите ще имат нов срок от пет години през който да ги потърсят.

Васил Големанов, изп. директор на Централен депозитар:И на база на доходността, която фонда ще формира - те съответно ще могат да получават тази доходност върху самия дял, който имат във фонда.

В случай, че акциите не бъдат потърсени близо шест години, те ще отидат в така наречения сребърен фонд, който гарантира пенсионната ни система.

В момента всеки желаещ може да провери с какви акции разполага на електронната страница на централния депозитар. Той трябва обаче да притежава или персонален код от НАП или електронен подпис, за да направи проверката. Проверка може да направи от наше име и инвестиционен посредник, но срещу заплащане.