Европейската комисия съобщи, че е одобрила временна правна рамка за гъвкавост по отношение на държавната помощ в условията на епидемията от болестта COVID-19, предаде БТА.

Временната рамка отчита, че икономика на ЕС изпитва сериозни смущения. За да противодейства на това, ЕК предвижда пет вида помощ:

1/ Преки безвъзмездни средства, отделни данъчни предимства и авансови плащания - държавите в ЕС ще могат да създадат схеми за отпускане на до 800 000 евро на дружество за справяне с неотложни нужди от ликвидност;

2/ Държавни гаранции за банкови заеми, изтеглени от дружества - Държавите ще могат да дават гаранции, за продължат банките да предоставят заеми на клиентите;

3/ Субсидирани бюджетни заеми за дружества - Държавите ще могат да предоставят заеми с изгодни лихви за дружествата. Тези заеми могат да помогнат на предприятията да покрият непосредствените оборотни средства и инвестиционните нужди;

4/ Предпазни мерки за банките, които насочват държавната помощ към реалната икономика - Някои държави възнамеряват да допълнят съществуващите кредитни възможности на банките и да ги използват в подкрепа на малките и средните дружества. Рамката предвижда такава помощ да бъде определена за пряка за клиентите на банките, а не за самите банки, като се дават насоки как да се осигури минимално нарушаване на съревнованието между банките;

5/ Краткосрочно застраховане за експортни кредити - Рамката въвежда допълнителна гъвкавост, като дава възможност за осигуряване на краткосрочна застраховка за експортни кредити от държавата, когато е необходимо.

Заради ограничения размер на бюджета на ЕС, основният отговор ще дойде от бюджетите на държавите, се отбелязва в съобщението. Временната рамка ще спомогне за целенасочена подкрепа за икономиката, като ограничи отрицателните последици за единния пазар, заявява комисията.

Какво още включва временната рамка

Рамката включва защитни мерки, като свързва субсидираните заеми или гаранции за бизнеса с мащаба на тяхната икономическа дейност, като се основава на разходите им за заплати, оборота или ликвидността и използването на бюджетна подкрепа за оборотен или инвестиционен капитал.

Временната рамка допълва останалите възможности на разположение на държавите за смекчаване на социално-икономическото въздействие от епидемията, според правилата на ЕС за държавната помощ. ЕК даде възможност на държавите да предприемат действия в полза на дружествата, например с отлагане на плащането на данъци или насърчаване на временна заетост. Държавите могат също да предоставят обезщетение на дружествата за претърпени вреди от епидемията.

Допълнителната гъвкавост ще важи до края на декември 2020 г. и преди тази дата ЕК ще прецени дали рамката да бъде разширена. Държавите могат незабавно да предприемат мерки за подкрепа на всички дружества, като субсидии за заплати, спиране на плащанията на корпоративни и данъци и ДДС, или на социални осигуровки.

Държавите могат да предоставят финансова подкрепа пряко на потребителите, например за отказани услуги, които не се покриват от съответните дружества. Държавите имат правото да обезщетят пряко вредите, причинени от извънредни събития, като епидемията от COVID-19, включително за въздухоплаването и туризма, се посочва в съобщението.