Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията стартират кампания с HASHTAG: #ИзисквайтеФискаленБон. Това съобщи на интернет страницата си Българската стопанска камара (БСК), членове на която са двете организации.

Двете браншови организации апелират към членовете си, към потребителите на услугите на заведения за хранене и развлечения, хотели, козметични салони, цветарски магазини, зъболекарски кабинети, автомонтьорски услуги, сергии за плодове и зеленчуци, таксита, интелектуален труд, посредници при сделки с движими и недвижими имоти и др., да помогнат за събирането на данъци ("защото ясно се вижда, че тя е безпомощна да го направи или поне не иска да го направи във всички сфери на икономическата дейност").

За целта се призовават клиентите на гореизредените услуги да изискват фискални бонове или фактури, като по този начин директно ще помогнат за "изсветляването на бизнеса в България, а с това - и за подобряването на финансовата и икономическа обстановка в държавата", се казва в апела на СЗБ и БАЗ.

Инициативата им идва след анонсираните промени в Закона за ДДС, които трябва да бъдат приети в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2023 г. и които засягат ресторантьорския бранш. В тях се залагат идеи, като плащане на сметки от клиенти след представени касови бележки, плащане на заплати на персонала само по банков път. Това би помогнало да се намали сивата икономика.

В свое изявление двете браншови организации вече се обявиха против предложенията.

Мотивирайки сегашната си инициатива СЗБ и БАЗ напомнят, че "плащането на данъци от фирмите е пряко свързано с финансирането от държавния бюджет на пенсиите на нашите майки и бащи, инвестициите в подобряването на инфраструктурата на градовете, подобряването на здравеопазването, построяването на нови пътища, детски градини и ясли, по-добри условия на труд и заплащане в държавната администрация и още много други дейности, с които животът ни би бил по-добър".

"Извършвайки плащане, без да получите официален документ, вие помагате на всеки един бизнес да работи, без той да си заплаща дължимите по закон данъци. Парите отиват директно в собствениците на фирми, вместо в бюджета. А това са нашите пари, които след това ще бъдат реинвестирани от държавата. Още повече, че по този начин ще елиминирате нелоялната конкуренция - понякога тя е насочена срещу вас, а понякога просто ще помогнете на свой приятел, занимаващ се с бизнес."

Браншовиците дори предлагат като част от инициативата клиентите да снимат своите касови бележки ("при желание може да заличава част от информацията") и да ги публикуват в социалните мрежи с горепосочения хаштаг.

Съобщението завършва с обръщение на двете организации към държавата и националните медии да спомогнат при реализирането на идеята, като я популяризират. И призив към публичните личности да дадат пример.