Благодарение на дисциплинираната и последователна политика за поддържане на положително или близко до балансирано салдо през последните години страната ни влезе в добро състояние в извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса. Това написа на страницата си във фейсбук премиерът Бойко Борисов.

Какви успехи отчете премиерът

През 2019 г. се придвижихме с едно място напред и вече сме втори след Естония с най-нисък дълг на сектор "Държавно управление" в ЕС за 2019 г. - 20,4 % от БВП. Спрямо 2018 г. отчитаме понижение на този показател с 1,9%, похвали се Борисов.

Той отчете ускорение през първите два месеца на тази година оборотите в промишлеността на вътрешния пазар "и той достигна 9,7 % спрямо същия период на миналата година". Оборотите в търговията на дребно за януари-февруари също нараснаха, както и износът ни на стоки с 4,9 %, добави премиерът.

Дори и през месец март параметрите на изпълнението на бюджета са добри, като консолидираната фискална програма отчита превишение на приходите над разходите в размер на 1,2 % от прогнозния БВП, отбеляза Борисов и изтъкна:

"Заради пандемията и негативните фискални ефекти по линия на спад в приходите, вследствие на ограничителните мерки в България и основните търговски партньори от ЕС и трети страни, очакванията ни са, че параметрите по изпълнението на бюджета ще се проявят с известно забавяне и ще бъдат силно изразени през второто и третото тримесечие на настоящата година."

Какви мерки са взети

В останалата част от изложението си Борисов набляга на взетите от правителството мерки за смекчаване влиянието на пандемията.

Българското правителство предприе действия за запазване на работните места като "60 на 40", както и редица други мерки в помощ на хората и на бизнеса. Борисов изтъкна, че не се предвижда ограничаване на плащанията по големите инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране и изпълнение с разчетите за годината, с което ще бъдат подкрепени инвестициите при очаквания спад в непубличния сектор.

Премиерът отбеляза и предприетите действия за преструктуриране на Оперативните програми, съфинансирани от ЕС, с което за мерки за подкрепа на икономиката и борба със заразата с COVID-19 ще бъдат осигурени 870 млн. лв.

В прогнозите си ЕК посочва, че силата на българската икономика и положителните външни и фискални баланси преди избухването на пандемията от COVID-19, са предпоставка за бързо икономическо възстановяване, подчерта Борисов. Очакванията на експертите са това да се случи още през 2021 г., за което правителството ще положи максимални усилия, за да помогне на всеки един българин, заключи министър-председателят.