Националният статистически институт (НСИ) представи сравнителни данни за външнотърговския стокообмен (общо, с трети страни и с ЕС) - за първото тримесечие, само за март или за първите два месеца на годината. Влиянието на пандемията проличава в показателите - от март започна блокирането на световната икономика. Но  как коронавирусът ще се отрази с най-голяма сила върху търговията ще се усети в следващите тримесечия и месеци.

За първото тримесечие на 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 14 062.6 млн. лв., което е с 1.1% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. През март 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4384.7 млн. лв. и намалява с 8.8% спрямо същия месец на предходната година.

Таблица: НСИ

През периода януари -март 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 15 524.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.1% по-малко спрямо същия период на 2019 година. През март 2020 г. общият внос на стоки намалява с 6.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5021.5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB -внос CIF) е отрицателно за периода януари -март 2020 г. и е на стойност 1 461.4 млн. лева. През март 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB -внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 636.8 млн. лева. Данните за външната търговия изнесе днес Националният статистически институт.

Графика: НСИ

За първото тримесечие на 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 4809.9 млн. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни. През март 2020 г. износът  за трети страни намалява с 8.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1509.6 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. През март 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1815.3 млн. лeвa.

През периода януари -март 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (54.6%) и "Храни и живи животни" (41.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (30.8%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари -март 2020г. намалява с 1.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 6023.3 млн. лева (по цени CIF).

Какъв е стокообменът с ЕС (януари-февруари)

НСИ представи и данните за стокообмена с ЕС, но само за първите два месеца от годината, които не са повлияни от пандемията и въведените в страните ограничителни мерки.

През периода януари-февруари 2020 г. износът на България за ЕС нараства с 4.3% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 6377.6 млн. лева. Водещи търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.3% от износа за държавите членки на ЕС. През февруари 2020 г. износът за ЕС нараства с 4.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3175.1 млн. лева.

Графика: НСИ

За отчетния двумесечен период (спрямо същия на м.г.) най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (44.4%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (32.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Храни и живи животни"(11.6%).

Вносът на България от ЕС през периода януари-февруари 2020 г. се увеличава с 3.2% спрямо същия период на 2019 г. и достига 6294.5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Унгария. През февруари 2020 г. вносът на България от държавите членки на ЕС нараства с 1.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3207.1 млн. лева.

При вноса от ЕС през периода януари-февруари 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (101.7%). Намаление се наблюдава единствено в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (с изклщчение на горивата).(48.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB -внос CIF) на България с ЕС за периода януари -февруари 2020 г. е положително и е на стойност 83.1млн. лева.