Ръководните органи на публичните предприятия получават изключително високи възнаграждения (над 12 хил. лв. месечно), независимо от финансовото състояние, постигнатите резултати и въпреки множеството констатирани управленски проблеми. Това показват резултатите от извършен в дружествата анализ, включително и на получените възнаграждения не само на ръководните кадри, но и на служителите, съобщи Министерството на икономиката и индустрията (МИИ).

С намерението да се оптимизира изразходването на средствата и предвид предоставената възможност в Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), МИИ реши да намали значително възнагражденията на органите за управление и контрол на дружествата, чиито принципал е министърът на икономиката и индустрията.

Освен възнагражденията, ще бъдат ограничени и сумите за представителните разходи и начините за тяхното разходване.

В някои от публичните предприятия продължават проверки и на компетентните органи. При всяка приключила от тях проверка незабавно ще се предприемат мерки за отстраняване на констатираните нарушения и оздравяване на съответното дружество, изтъкват от министерството.

Програмата по оздравяване и преструктуриране на публичните предприятия ще премине през няколко етапа като се очаква процесът да приключи до края на 2023 г. Първият етап стартира с ограничаване на разходите и неправомерното разходване на средства. На второ място е гарантиране на управленския капацитет в дружествата. В процес на изготвяне е и актуализирана бизнес програма за периода 2024-2026 година, както и изграждане и въвеждане на система за мониторинг и контрол, се казва в съобщението.