Намаляване на административната тежест и сроковете за изпълнение на чуждестранните инвестиции у нас, както и възможностите за мониторинг на процеса бяха част от темите, които обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов и посланикът на САЩ у нас Н. Пр. Кенет Мертен.

"Ще продължим да работим активно за оползотворяване на съществуващия потенциал за развитие на сътрудничеството ни със САЩ и за ефективното насърчаване на двустранната търговия и американските инвестиции в България", заяви Богданов по време на срещата, цитиран в съобщение на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ).

На американския посланик министърът каза, че в момента се разработва стратегия за развитието на индустриалните зони. Богданов смята, че това би позволило на държавата да се фокусира върху индустрията си и би направило страната ни привлекателна за чуждестранни инвестиции.

Двамата разговаряха и за потенциала и възможностите за задълбочаване на икономическите отношения между двете страни в сферата на индустрията, търговията и енергийната диверсификация.

По време на срещата министър Богданов акцентира върху присъединяването на България към Шенген, еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като подчерта, че това са ключови приоритети за страната и се работи в посока осъществяването им.

В началото на юни, на форум в София, посланик Кенет Мертен заяви във връзка с привличането на чужди инвестиции следното: "От множество проучвания знаем, че България е една от най-уязвимите държави в Европа от разяждащи капиталови потоци". "Окуражен съм, че българското правителство създаде работна група за проверка на инвестициите и напредва с изготвянето на законодателство в съответствие с регламента на ЕС."

Месец по-късно, в началото на юли, през ресорната парламентарна комисия мина предложен от ДПС проект за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се урежда скрининг на вложенията,  като намерението е българската икономика в частност и Европейския съюз като цяло, да бъдат предпазени от инвестиции с "корозивен капитал". За такива вносителите на проекта смятат инвестиции или придобивания, които имат потенциала да навредят на националната сигурност или обществения ред в България и в по-широк смисъл на сигурността на европейските и атлантическите партньори на България.

В съобщението на МИИ се отбелязва, че американският пазар е сред основните експортни дестинации за български изделия от високотехнологичния спектър и основен ползвател на аутсорсинг и инженеринг услуги. През последните години устойчиво се реализира и износът на електроника и електротехника. Данните за стокообмена в периода януари-март 2023г. показват износ за САЩ 305 млн. щ.д. и внос 245 млн. щ. д., като през същия период на 2022 г. стокообменът ни възлиза на 376.9 млн. щ.д.; от които износ 281.4 млн. щ. д. и внос 95.5 млн. щ.д.