Пандемията принуди икономиките рязко да ускорят дигитализацията. Това показа петото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност (Global Interconnection Index - GXI) - годишно проучване на пазара, публикувано от компанията Equinix. 

"Според прогнозите в тазгодишното проучване София вече намира място сред водещите локации като Мадрид, Стокхолм и Милано. Можем да очакваме комплексен годишен темп на растеж от 50 на сто за София за периода между 2020 г. и 2024 г., голям дял се очаква да имат хипермащабните компании, както и облачните и ИТ услугите", каза Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix - България.

Бизнесите, които вече са въвели стратегия с фокус върху дигитализацията, оперират 4 пъти по-бързо отколкото преди пандемията. Тези компании са намалили времето за внедряване на дигитална си инфраструктура в различни региони, разширяване до множество отдалечени точки и интегриране на редица облачни решения. Резултатите, за които преди са били нужни 2 години, вече се постигат за 6 месеца, пише в съобщението.

Очаква се, че ускорението на дигиталната трансформация ще продължи да стимулира бързия ръст в капацитета за взаимосвързаност. Според петото издание на GXI общият капацитет за взаимосвързаност - размерът на частната свързаност за трансфера на данни между организациите, ще достигне над 21 485 терабита за секунда (Tbps) или 85 зетабайта на година до 2024 г. Това означава комплексен годишен темп на растеж (CAGR) от 44 на сто. Този ръст е в съответствие с нарастващото търсене на дигитална инфраструктура, необходима за изместване на повече бизнеси в онлайн пространството, подпомагане на електронната интеграция с партньори и вериги на доставки и достигане на повече хора в дистрибутирана хибридна работна среда.

Очаква се, че секторът на финансовите услуги ще използва над 50 на сто от капацитета за взаимосвързаност сред традиционните сектори, като производството заема второто място.

В доклада се предвижда публичният сектор, здравеопазването, индустриалните услуги и транспортът да отчетат най-бързия ръст на дигиталната инфраструктура. Прогнозата е за 48 на сто или повече комплексен годишен темп на растеж (CAGR) в капацитета за взаимосвързаност между 2020 г. и 2024 г. в глобален план. В резултат на пандемията тези сфери на дейност, които доскоро изоставаха при използването на взаимосвързаност, сега са водачи в темпа на растеж на взаимосвързаността.