На над 1 000 000 лева възлизат пропуснатите ползи за "Слънчев бряг" АД вследствие на направени отстъпки към бизнеса през летния туристически сезон. Тази цифра се дължи на направеното намаление от 50 на сто в цените на наеми и такси от началото на лятото до момента. Акционерното дружество, което е собственик на инфраструктурата на най-големия курортен комплекс у нас реши да предостави отстъпки към всички бизнес оператори в комплекса в следствие на почти невъзможната среда за работа заради пандемията COVID-19. Това съобщи изпълнителният директор на акционерното дружество Златко Димитров.

"Без съмнение секторът на туризма и хотелиерството е в криза вследствие на пандемията от COVID-19. Възстановяването ще зависи от интелигентните и целеви инвестиции в нашия сектор. Туристическият бизнес в "Слънчев бряг" не може да се справи сам в тази ситуация, затова и дружеството доказа своята лоялност с отстъпките и намаленията, които направи", каза Димитров.

Той обясни, че всички бизнес оператори на територията на комплекса, които са отворили своите обекти това лято, са се възползвали от облекчените условия.

Така например намалението отчетливо се вижда в прихода от ползване на транспортната инфраструктура, който е драстично намалял с 577 000 лева в сравнение с 2019 година. Вторият осезаем спад е в приходите от тротоарно право, които заради намалените цени бележат спад от 281 000 лева, посочи Димитров.

Той заяви, че платеното паркиране в синя зона в комплекса за туристи и гости е намалено от 2 лева на час на 1 лев като няма ограничения в престоя. Същата, по-ниска цена важи и за платено почасово паркиране на паркингите "Фрегата" и "Арда", стопанисвани от "Слънчев бряг" АД. Вследствие на тези отстъпки дружеството инкасира над 40 000 лева намаление в приходите от платено паркиране в комплекса сравнено с миналата година.

"За щастие "Слънчев бряг" посрещна тази криза в най-стабилното си финансово състояние в последните десет години. От 2010 година до момента сме намалили загубите с 8 милиона лева. Вече е изготвен оздравителен план, който ще влезе в действие в края на този туристически сезон, за да подсигурим Лято 2021", заяви Димитров.