Нивото на безработицата в Европейския съюз през април е било 6 на сто, запазвайки равнището си от март, докато в еврозоната безработицата е намаляла до 6,5 на сто през април, спрямо 6,6 на сто месец по-рано. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.

Според данните през април 13,028 милиона жители на страни от ЕС, от които 11,088 милиона от еврозоната, са били безработни. В сравнение с март безработните са били с 18 хиляди по-малко в ЕС и с 33 хиляди в еврозоната.

Спрямо същия месец на 2022 г. през април т.г. безработицата е намаляла с 212 000 в ЕС, както и с 203 000 в еврозоната.

Равнището на безработица в България през април е спаднало до 3,9 на сто от 4 на сто през март. Това е отговаряло на приблизително 121 000 безработни българи през април спрямо 123 000 през март. През април 2022 г. безработни в България бяха около 148 000 души, което представляваше 4,5 на сто от трудоспособното население.

Младежка безработица

През април 2023 г. 2,664 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,206 милиона - жители на еврозоната. Равнището на младежката безработица е било 13,8 на сто в ЕС и 13,9 на сто в еврозоната, като и двата блока отчитат спад на показателя от достигнатите през март 14 на сто.

Така през април спрямо март 2023 г. безработнитр младежи са намалели с 28 хиляди в ЕС и с 8 хиляди в еврозоната, а отнесено към април 2022 г. младежката безработица се е свила със 17 хиляди в ЕС и с 8 хиляди в еврозоната.

Безработица по пол

През април 2023 г. нивото на безработица при жените е било 6,3 на сто в ЕС, оставайки стабилна в сравнение с март. Безработицата при мъжете е била 5,8 на сто през април в сравнение с 5,7 на сто през предходния месец.

 

Ниво на безработица, по тримесечия, години, в процент

Графика: Евростат

В същото време в еврозоната безработицата при жените е била 6,9 на сто, а при мъжете - 6,2 на сто, като и двата показателя остават без промяна спрямо предходния месец.

Според дефиницията на Международната организация на труда (МОТ) за безработица, за безработни хора се считат тези, които са без работа, но са търсили активно такава през последните четири седмици, и са готови да постъпят на работно място в рамките на следващите две седмици.