Безработицата в Европейския съюз през март 2023 г. се запазва на същото ниво, отчетено през февруари - 6,0 на сто. Тя намалява на годишна основа, в сравнение с март 2022 г., когато беше 6,2 на сто, показват най-новите данни на Евростат, за които съобщи БТА.

В еврозоната сезонно коригираната безработица се понижава през март до историческия минимум от 6,5 на сто. През февруари е отчетено равнище от 6,6 на сто, а през март миналата година - 6,8 на сто.

В България сезонно коригираната безработица през март (3,7 на сто) намалява леко спрямо февруари (3,8 на сто) и по-значително спрямо третия месец на 2022 г. (4,5 на сто). Страната ни заема седмо място сред страните от ЕС по най-ниско ниво на безработица.

Като безработни у нас през март тази година са регистрирани 123 000 души, а през февруари те са били 126 000.

Младежката безработица в страната ни (лица под 25-годишна възраст) през март 2023 г. се понижава леко до 9,3 на сто (около 15 000 души), с отчитане на сезонните фактори, при 9,4 на сто през февруари.

На годишна основа младежката безработица в България намалява съществено, като през март 2022 г. е била 11,8 на сто.

По оценки на Евростат, 12,960 милиона души в ЕС, от които 11,010 милиона в еврозоната, са били без работа през март тази година. Спрямо предходния месец (февруари 2023 г.) безработните в Евросъюза намаляват със 155 000 души, от които 121 000 в еврозоната.

Страните от ЕС, при които е отчетен най-малък брой на безработните лица през януари 2023 г., са Чехия (2,6 процента), следвана от Германия и Полша (с по 2,8 на сто).

Най-висока остава безработицата в Испания (12,8 процента) и Гърция (10,9 на сто).