Безработицата у нас през ноември е 4,4 %, съобщиха от Агенцията по заетостта. Това е най-ниската стойност на показателя за този месец от съществуването на административната статистика на институцията, пише БТА. На годишна база също се отчита спад, който за този ноември е 0,4 %.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 145 431, което е увеличение с 3444 души повече спрямо отчетените през октомври. През месеца са регистрирани нови 23 744 безработни. Те са с 1738 по-малко от предходния месец и с 906 лица по-малко спрямо регистрираните през ноември 2021 г. Други 609 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

През ноември работа са започнали 11 416 души, а работа чрез бюрата по труда са открили 255 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 19,2 %, следват тези в търговията - 13,4 %, хотелиерството и ресторантьорството - 6,1 %, държавното управление - 5,3 %, строителството - 5,8 % и други.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са:

машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, продавачи, персонал, полагащ грижи за хората, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни, водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, преподаватели, металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 8439.

Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в:

преработващата промишленост (28,9 %), следват търговията (13,6 %), държавното управление (10,2 %), образованието (8,1 %), хотелиерството и ресторантьорството (7,7 %) и административните и спомагателните дейности (7,0 %).

Назначени на субсидирани работни места през ноември са 787 безработни от рисковите групи - 267 по програми и мерки за заетост и 520 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". През месеца 377 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 664 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Вчера, по време на церемонията "Работодател на годината", организирана от Агенцията по заетостта, служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров коментира, че 2022 г. е била трудна година, но я изпращаме с едно от най-ниските равнища на безработица през този период на годината. Лазаров отбеляза, че съвместните усилия между социалните партньори и Агенцията по заетостта са довели до още един добър резултат - намаляване броя на продължително безработните с 21 на сто. Само партньорството и съвместните усилия дават резултати, обобщи той.